In gesprek met met Junior Energiecoach Emma Janssen

De jeugd heeft de toekomst!

Jeugdig enthousiasme 

De 11-jarige Emma Janssen uit Weert is een van de leerlingen die mee heeft gedaan aan het project ‘Junior Energiecoach’. Ze zit in groep 8 van basisschool De Kameleon, spreekt behalve Nederlands ook Chinees (“daar komt mijn moeder vandaan”) en Engels en gaat volgend jaar naar het tweetalig Gymnasium op het Bisschoppelijk College. Deelnemen aan het project vond ze erg leuk. Enthousiast steekt ze van wal: “Vijf weken lang zijn we wekelijks 15-30 minuten met de hele klas bezig geweest met verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld verwarming, verlichting en waterverbruik. We kregen telkens eerst een instructiefilmpje over het thema van de week te zien. Vervolgens gaf de juf uitleg en daarna gingen we aan de slag.” 
Elke leerling kreeg een pakket met daarin een logboek, opdrachten/uitdagingen (om thuis uit te voeren) en instructies.

Binnen- en buitenschoolse activiteiten  

Emma is voortvarend te werk gegaan met deze uitdagingen. Zo werden er in de klas in groepjes van twee leerlingen posters gemaakt die betrekking hadden op het milieu en onze aarde. Deze werden op het stadhuis gepresenteerd aan wethouder Steinbach (onder andere verantwoordelijk voor Onderwijs, Duurzaamheid en Energie). Samen met haar vriendinnetje Cinta tekende Emma een poster met daarop de toekomst van onze aarde afgebeeld. Die ziet er niet helemaal rooskleurig uit, want “we kunnen écht niet zo doorgaan met vervuilen”, zegt Emma ernstig. 

Verder werd er een ‘dikke-truien-dag’ georganiseerd. “De verwarming in het klaslokaal werd lager gezet en we kwamen allemaal in een warme trui naar school.” De klas kreeg zelfs bezoek van een energiefixer: “Hij gaf ons uitleg over eenvoudige en goedkope manieren om thuis energie te besparen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrips.”

Ook voerde de klas buiten school interessante opdrachten uit. “We gingen naar het bos en hebben daar kleine boompjes uitgegraven en verplaatst. Als je ze namelijk verder uit elkaar plant, hebben ze meer ruimte om te groeien. Dit zorgt er weer voor dat ze meer zuurstof kunnen afgeven”, legt Emma uit. “Daarnaast hebben we op enkele plaatsen in Weert de zuurgraad van het water uit de sloot getest. Dit is van groot belang voor het leven van allerlei waterplanten en -dieren.” 

Tenslotte werden de leerlingen uitgedaagd om thuis energie te besparen door middel van het nemen van kleine maatregelen. “Denk aan het lager zetten van de verwarming, lampen in huis niet onnodig laten branden, korter en minder warm douchen, je telefoon niet voortdurend opladen en de stekker uittrekken van elektronische apparatuur die je niet gebruikt. Samen met mijn ouders heb ik deze maatregelen thuis toegepast. Je moet natuurlijk wel het goede voorbeeld geven”, vertelt ze met een grote glimlach.

Emma heeft veel geleerd van het project en mag zich nu officieel ‘Junior Energiecoach’ noemen. Dit neemt ze zeer serieus. “Dankzij het project ben ik meer bezig met het besparen van energie. Zo praat ik vaak met mijn ouders over mogelijke maatregelen en dat is soms wel een uitdaging. Mijn moeder is namelijk een koukleum, die moet ik echt overtuigen om de verwarming lager te zetten.”

Emma is erg begaan met het welzijn van dieren en wil later graag dierenarts worden. “Dieren hebben een goede leefomgeving nodig en daar zijn wij als mensen verantwoordelijk voor. De zorg voor een gezond milieu speelt daarbij een grote rol. De aarde is tenslotte niet alleen van de mens!”