“In beweging, letterlijk en figuurlijk”

Door: Desiré Kappert

“Jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid; daar richten zich onze activiteiten voor jongeren op”, vertelt jongerenwerker Diederieke Brueren. “Dat kan heel divers zijn: bewust gezond kiezen, participeren door meedenken of het zinvol besteden van je vrije tijd. Dat jongeren sterk in hun schoenen staan en lekker in hun vel zitten, is voor ons het belangrijkste. Daar gaan we voor. Onze activiteiten zetten jongeren soms letterlijk en figuurlijk in beweging!”

Meedenken
Een ander landelijk initiatief waar Punt Welzijn nauw bij is betrokken, is Speaking Minds.  Jongeren vanaf 16 jaar worden gevraagd om met hun klas mee te denken in het armoedebeleid van de gemeente. Diederieke Brueren: “De leerlingen krijgen uitleg hoe gemeentelijk beleid werkt. Waarom zaken soms tijd kosten en dat er rekening gehouden moet worden met wetgevingen. In het huidige traject van tien weken denken ze na over de vraag: ‘Wat hebben jongeren in armoede nodig om een gezonde leefstijl te krijgen of behouden?’ Hiervoor verrichten ze ‘veldonderzoek’. Zo hebben ze bij een vorig traject een rondleiding gehad in een Jongerencentrum en bij Voedselbank Weert en zijn ze in gesprek gegaan met ambtenaren en andere jongeren. Na die tien weken komen ze met onderbouwde adviezen, die ze in een heuse presentatie voorleggen aan de verantwoordelijke wethouders, de coördinator Armoedebestrijding en andere geïnteresseerden. Na drie maanden komt vanuit de gemeente een terugkoppeling over de resultaten en de effecten van de adviezen. Daarna beginnen we met een nieuwe groep aan een volgende vraag. Een mooi voorbeeld dus van jongeren-participatie in gemeente Weert.”

Zelf oplossen
Imke Gijsen is welzijnswerker bij Punt Welzijn, en coördineert Coaching2Gether. “Deze activiteit richt zich op jongeren vanaf groep 7-8 van de basisschool tot aan het gehele middelbaar onderwijs. In de praktijk blijkt dat veel jongeren rondlopen met vraagstukken waar ze (even) geen raad mee weten. Hoe fijn is het dan om een coach te hebben die naar je luistert, je prikkelende vragen stelt en je stimuleert om zelf met een oplossing te komen. Coaching2Gether is laagdrempelig van opzet. We werken met geschoolde vrijwilligers en professionals in opleiding, jonge mensen die goed kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. De coachgesprekken vinden plaats in een setting waarin de jongere zich prettig voelt. Dat kan wandelend, aan de keukentafel en zelfs tijdens het spelen van een potje kaarten zijn. Na een periode van ongeveer een schooljaar kunnen jongeren meestal weer goed vooruit en hebben ze op een andere manier naar situaties en zichzelf leren kijken. Dat maakt ze sterker.

Samen bewegen
Een ander mooi voorbeeld van samenwerken om jongeren een zinvolle vrije tijd te bieden is ‘Hang Out St. Louis’. In de voormalige kantine van Wilhelmina ’08 op Sportpark St. Louis aan de Limburglaan kunnen jongeren elkaar tweemaal per week treffen. “Jongeren hadden behoefte om met elkaar te bewegen op een centrale plek in Weert. Na een een-tweetje met de voorzitter van Wilhelmina ’08, gemeente Weert en Punt Welzijn konden wij snel aan de slag” vertelt jongerenwerker Joran Bijl. “Op de voetbalvelden, het basketbalveld en de atletiekbaan kunnen we super veel sport, bewegen en spel aanbieden. Bij sport zijn er geen culturele regels maar spelregels. Dat verbindt mensen op een andere manier die heel goed werkt bij jongeren. Ze zijn dus niet alleen lekker sportief bezig, maar leren elkaar kennen en respecteren”

Punt Welzijn is meer!
Alle genoemde activiteiten geven een mooi inkijkje op een onderdeel van Punt Welzijn. De organisatie zelf is breder. Met zet zich in op vier thema’s: Opgroeien, Samen Leven, Vrijwillige inzet en Leefstijl. Samen zorgen dat:
– kinderen een goede start maken;
– jongeren opgroeien tot zelfredzame volwassenen;
– de wijken, buurten en dorpen leefbaar blijven;
– mantelzorgers hun ondersteuning kunnen volhouden;
– er betrokken vrijwilligers en sterke vrijwilligersorganisaties zijn;
– nieuwkomers deelnemen aan de samenleving;
– een gezonde leefstijl voor iedereen in Weert een keuze is.

Wil je ook iets betekenen voor een ander? Word vrijwilliger!
Bij Punt Welzijn werken eigentijdse agogen en pedagogen samen met veel vrijwilligers. Vanuit de filosofie dat je samen het verschil kunt maken, want samen krijg je meer dingen voor elkaar. Om die reden is Punt Welzijn altijd op zoek naar jongeren en (jong)volwassen die iets voor een ander willen betekenen. Zo kunnen we bij Coaching2gether nog een aantal enthousiaste nieuwe vrijwillige coaches gebruiken. Dus wil je ook iets voor een ander betekenen? Neem dan zeker contact met ons op info@puntwelzijn.nl.