Het nieuwe jaar

In de eerste maand van het nieuwe jaar kijken we graag vooruit. We hopen in deze onzekere tijden op een jaar waarin we het coronavirus onder controle krijgen en waarin we weer ons vertrouwde leven kunnen oppakken. 

De maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn zeker niet voor iedereen gemakkelijk. Kinderen mogen niet naar school, wat niet alleen voor hun vervelend is, maar zeker ook voor de ouders. Sommige kinderen dreigen achterstand op te lopen in hun leerproces, ouders moeten dubbele taken uitvoeren vanwege het thuis-onderwijs en zo zijn er veel situaties die niet allemaal even gemakkelijk zijn. Ook de avondklok is een fenomeen dat we niet of nauwelijks kennen en voor sommigen als vrijheidsbeperking wordt gevoeld. 

Maar laten we niet vergeten dat de ergst getroffen mensen natuurlijk de mensen zijn die het virus oplopen en er ernstig ziek van worden of zelfs van komen te overlijden. Hopelijk gaan de vaccins uitkomst bieden. Als daarvan de resultaten te merken zijn en de besmettingsaantallen voldoende afnemen gaan we de goede kant op. 

Alsof dat nog niet pittig genoeg is kregen we er het afgelopen weekend nog de rellen en onrust bij van betogers die het niet eens zijn met de door de Rijksoverheid opgelegde maatregelen. In het land ontstonden afschuwelijke situaties. Maar Weert bleef ook niet uit de wind. Er waren dreigende signalen en daar hebben we actief op gereageerd. De politie, boa’s en vele andere bedrijven en organisaties hebben zich ingezet en zullen dat blijven doen. Heel veel respect daarvoor en dank van ons allemaal!

Iets anders, waar ik als burgemeester verantwoordelijk voor ben is de goede organisatie van de komende Tweede Kamerverkiezingen. In deze bijzondere tijd is het extra ingewikkeld om op een verantwoorde manier iedereen de mogelijkheid te bieden zijn of haar stem uit te brengen. Ik hoef u vast niet te vragen dat zeker te doen. Stemmen is geen plicht, maar een belangrijk recht! Soms hoor ik mensen wel eens zeggen dat die ene stem er weinig toe doet. Dat is zeker niet het geval, iedere stem telt en is belangrijk.

We hebben extra inspanningen gedaan om het stemmen, vanuit coronaoogpunt, zo veilig mogelijk te maken. We hebben daarvoor veel extra hulp nodig. Daarom is er een oproep gedaan om extra medewerkers te vragen. Het aantal reacties was enorm groot, waarvoor dank! Ook veel jongere mensen hebben zich gemeld. Via de sociale media kwamen er ongeveer 400 meldingen binnen en daarnaast nog eens 100. Heel fijn, dat zo velen zich willen inzetten voor onze democratie.

We hebben dit keer meer mogelijkheden om te stemmen. Zo kunnen mensen vanaf 70 jaar per brief stemmen. Daarnaast zijn er ook locaties waar men vanuit de auto (drive-inn) kan stemmen. Daarnaast hebben we natuurlijk de reguliere stembureaus en is er de mogelijkheid om vanaf twee dagen eerder al te stemmen. Zo proberen we zo goed mogelijk iedereen de mogelijkheid te bieden om te stemmen binnen de corona-regels. 

We hopen dan ook dat u allen komt!

Ina Leppink-Schuitema, waarnemend burgemeester van Weert