Goed dat u het vraagt!

We hebben het wel eens over de keten in de zorg.
Huisarts – apotheek – specialist en diverse andere zorgverleners werken samen in de keten van zorg rond de patiënt.

Enkele tientallen recepten die op een dag langskomen bij de apotheker vragen om toelichting of aanpassing. Dat werkt al jaren zo en er is een mooie balans tussen voorschrijver – die alle kennis heeft van wat er mis is met het lijf, en de apotheker – die alle kennis heeft van geneesmiddelen.  
Centraal in die keten staat de klant. En steeds vaker staat de klant ook aan het begin van deze keten met zijn of haar vragen.
Goed dat u het vraagt!

Uw vraag komt vaak terecht bij onze apothekersassistente en die overlegt in veel gevallen met de apotheker. En ook dan zeggen we graag: ‘goed dat je het vraagt’. 

In het geval dat we als apotheker niet voldoende informatie hebben om een vraag te beantwoorden gaat de keten verder. De apotheker zoekt overleg met huisarts of specialist. We spreken de informatie door en sluiten vaak af met ook weer: ‘Dank voor het overleg, goed dat u het vraagt.’

Alleen een goed geïnformeerde klant kan zijn geneesmiddelen goed gebruiken en daarmee een heleboel problemen voorkomen. 

We denken graag in oplossingen. 

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, apotheker

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl