‘Gastgezin zijn verruimde mijn wereld, ik zet me in om buitenlandse studenten een fijne tijd te bieden’

In 2020 besloot het gezin Thomassen-Zegveld uit Weert om voor 10 maanden een uitwisselingsstudent in huis te nemen. Miriam: “Enkele maanden eerder zat ik met mijn dochter Tara, van toen 16 jaar, te kijken naar een programma over jongeren, die maanden in het buitenland bij een gezin in huis kwamen. Dat prikkelden ons beiden zó zeer dat we met ons gezin besloten om ook onze deur open te zetten voor een student uit het buitenland. Zo maakte de Italiaanse Sara van oktober tot en met juli deel uit van ons gezin. En het was een geweldige ervaring. Voor mijn man Peter, voor mij en zeker voor onze dochter. Een reden voor mij om me in te gaan zetten voor de organisatie Travel Active. Zodoende begeleid ik nu gastgezinnen en buitenlandse studenten die in de regio Weert verblijven.

Begeleiden

Sinds een jaar is Miriam Local Coördinator voor de landelijke organisatie. Vol enthousiasme vertelt ze over haar taak. “Ik ben docent Engels bij Gilde Opleidingen en heb dus nogal wat ervaring met jongeren. Daarnaast was onze ervaring met het in huis hebben van een student erg positief, en werd ik geprikkeld toen ik een oproep van 

Travel Active tegenkwam. Na enkele gesprekken ben ik begonnen en combineer ik het met mijn baan op school. Ik begeleid de gezinnen en de studenten die deelnemen aan het programma. Ook zorg ik dat de studenten een plek op een school in de buurt krijgen en blijf met ze in contact voor een goed verloop. Daarnaast doe ik ook de intake van nieuwe gezinnen; ik maak ze wegwijs, leg uit wat er van hen verwacht en gevraagd wordt en sta ze bij gedurende de periodes dat de studenten aanwezig zijn.”

Travel Active, Highschool Holland, is een landelijke uitwisselingsorganisatie die buitenlandse studenten de mogelijkheid biedt om tijdens hun studie kennis te maken met ons land en onze cultuur. Doel is dat het voor zowel de student als voor het gastgezin iets oplevert. De studenten zijn tussen de 14 en 18 jaar en komen van over de hele wereld. De periodes die studenten in gezinnen worden opgenomen variëren van 2, 3, 6 tot 10 maanden en starten respectievelijk in augustus, oktober en november of januari. 

Iedereen kan gastgezin worden, ongeacht de leeftijd of het al dan niet hebben van kinderen. Enthousiasme, open-minded zijn en gastvrijheid zijn de belangrijkste elementen. Een gastgezin voorziet in de kosten voor kost en inwoning. Voor de rest betalen de studenten hun eigen uitgaven en kosten. Via een selectieprocedure kunnen gezinnen zelf zoeken naar een match met een student waarvan zij denken dat deze in het gezin past.

Coördinator Miriam in overleg met Spaanse Sara en gastouder Nicole.

Achtergronden

Miriam vervolgt haar verhaal: “In ons gezin hadden we Sara uit Italië (17) die we vooraf al enkele keren via videobellen hadden gezien en gesproken. Op deze manier hebben we kennisgemaakt met haar familie. Het leuke was dat onze dochter bij de keuze de doorslag gaf en daardoor een klik met Sara voelde. In die periode van tien maanden is het boeiend dat je openstaat voor elkaars achtergronden en culturen. Sara vertelde ons over haar leven in Italië, ze leerden ons koken zoals zij dat thuis doen, maar genoot ook van de vrijheid en onafhankelijkheid in ons land. Ze ging hier in Weert naar school, volgde daar haar lessen en maakte haar eigen vrienden hier. En de kinderen hier leren dat er meer is dan onze eigen gewoontes en vanzelfsprekendheden. Ze krijgen een veel ruimere blik.“

Het gezin Leveau – Pleunis met links vooraan de Spaanse Sara.

Goed bereikbaar

De studenten die via de organisatie naar ons land komen zijn goed opgeleid, moeten Engels kunnen spreken en schrijven, ze worden gescreend en moeten een bewijs van goed gedrag overleggen. Daarnaast moeten ze ook financieel in staat zijn om hier hun eigen kosten te betalen. Miriam: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Als Local Coördinator vertel ik wat het hen en hun kinderen kan opleveren, maar ook wat het van ze vraagt. De gezinnen kunnen kiezen uit de verschillende periodes, van een trimester, semester tot een heel schooljaar. Daarin is iedereen vrij. Mijn rol is heel breed. Uiteraard ben ik goed bereikbaar om vragen vanuit de gezinnen óf de studenten te kunnen beantwoorden, maar ook om eventuele problemen op te lossen. En natuurlijk blijft de organisatie met hun ruim dertigjarige ervaring altijd bereikbaar en – dat is wel belangrijk – ook eindverantwoordelijk.” 

Verrijking

“Ik zie in de hostgezinnen dat het een verrijking is. Jongens en meisjes krijgen er gedurende een bepaalde tijd een host-broer of -zus bij waar ze rekening mee moeten houden en die ze soms meenemen naar hun vrienden, hun clubje of naar de stad. Samen met de student dragen ze de verantwoordelijkheid om er gedurende die periode een mooie en leerzame tijd van te maken. Dat is mooi om te zien.“

Miriam sluit lachend af: “Prikkelt dit artikel u nu om meer te weten over het worden van een gastgezin? Stuur dan een mailtje naar: miriam.zegveld@travelactive.org dan neem ik contact met u op. Ook op www.travelactive.org is de nodige informatie te vinden. En… het bieden van een huis aan een buitenlandse student vergroot je wereld.”

Het verhaal van een gastgezin

Een van die gastgezinnen is de familie Leveau-Pleunis uit Nederweert. Zij hebben sinds begin deze maand hun derde gaststudente in huis. De 14-jarige Sara uit Spanje zal 11 maanden deel uitmaken van het gezin. Het gezin heeft vier kinderen en in 2017 meldden zij zich aan om deel te nemen aan het project. Moeder Nicole: “Op de schoolsite van het College zag ik de oproep voor hostfamilies. Dat hebben Peter en ik met onze kinderen besproken. Na enige aarzeling waren ze enthousiast. De Duitse Annika kwam toen vier maanden bij ons in huis. Omdat ze vanuit Duitsland op redelijke afstand woonde, wilde ze met haar moeder enkele gastgezinnen in de regio bezoeken voor ze een keuze maakte. Maar toen ze hier in het buitengebied kennis had gemaakt met ons gezin hoefde ze die andere adressen niet meer te zien.” Haar dochter Emmy, die toen 11 jaar was, vult aan: “Annika was net als wij allemaal erg muzikaal en ging met ons mee naar de repetitie van de harmonie. We hadden dus een gezamenlijk interesse.” Vader Peter valt bij: “Dat is wel belangrijk. Als er raakvlakken zijn, is de aanpassing makkelijker. Vorig jaar was de Italiaanse Irene bij ons in huis en die had – net als onze dochter Emmy – synchroonzwemmen als hobby. Dan is er sneller een klik. Ook is ze door Emmy en haar vriendinnen super goed opgevangen.”

De kinderen Cis (18), Emmy (16) en Loet (14) zijn enthousiast over de uitwisselingen. Cis: “Het leert ons ook meer over andere culturen en gebruiken. We zijn door dit project ook anders gaan denken. Het is voor de studenten een aanpassing maar voor ons ook”. Zijn broer Loet vervolgt: “Het is wel bijzonder. Vijf jaar geleden was ik nog 9 en kreeg ik er vier maanden lang een ‘grote zus’ bij. Nu ben ik 14 en komt Sara bij mij in de klas te zitten.”
Moeder Nicole: “Wij hebben hier wel de ruimte. We hebben voor haar een extra slaapkamer gemaakt. Ook voor onze pleegdochter Aubrey die in 2018 in ons gezin kwam en inmiddels 6 jaar is. De studenten hebben bij ons een eigen kamer. Ook voor hun privacy. Vanuit de organisatie wordt een heel handboek beschikbaar gesteld met regels, adviezen en tips. Eén daarvan is om geen familiebezoek toe te staan. Dat zou alleen maar tot heimwee kunnen leiden. Voordat Sara kwam hebben we met ons gezin een brief geschreven waarin we ons voorstelden en hebben via videobellen kennis met haar en haar familie gemaakt. Zo konden ook haar ouders in Spanje zien waar ze terecht kwam.”
Peter legt uit: “Als de ca. honderd studenten via Travel Active in Nederland aankomen, krijgen ze samen een introductieweek. Hierin maken ze kennis met Nederland, onze gewoontes, krijgen ze Nederlandse les en fietsles, maar ook duidelijke uitleg over de regels en de omgangsvormen. Ze weten dus al heel veel voordat ze bij ons in huis komen.” Emmy en de andere kinderen lachen: ”En dat fietsen is voor onze gasten wel erg belangrijk. Wij wonen namelijk in het buitengebied en we moeten zo’n 50 minuten fietsen naar het College. Dat valt ze in het begin wel erg tegen.”  

De organisatie Travel Active stelt voor iedere student een fietsvergoeding beschikbaar. Na afloop van de uitwisseling blijft die fiets eigendom van het gastgezin.

Nicole: “Dat de studenten het niet altijd makkelijk hebben spreekt voor zich. Ze zijn vaak nog jong (Sara is nu 14) en soms wel 11 maanden van huis. Dat kan wel eens leiden tot allerlei emoties. Daar moet je rekening mee houden, maar het ook de tijd geven. Uiteraard weten onze kinderen ook dat deze emoties er kunnen komen en ze gaan daar perfect mee om. De studenten zijn gewoon onderdeel van het gezin en ze draaien normaal mee. We zijn dan wel een ‘gastgezin’, maar ze zijn geen gasten en het is geen hotel.”

Nicole en Peter sluiten af: “We willen hen een heel mooie periode in Nederland bieden en daar houden onze kinderen mooie ervaringen en vriendschappen aan over.”