En wie vraagt er hoe het met de mantelzorger is?

Jacqueline Smeets (77) zorgt al vijf jaar voor haar man. Door meerdere fysieke problemen en operaties is Jos Smeets (85) aangewezen op hulp en ondersteuning van zijn partner. Bijna 24/7 is zij mantelzorger voor hem. Maar wie zorgt er voor haar en hoe kan ze tijd voor zichzelf maken? Punt Welzijn denkt mee hoe je mantelzorg goed kunt regelen. Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie en stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Jos en Jacqueline Smeets

Je bent mantelzorger als je onbetaald en langdurig voor familieleden of vrienden zorgt. Velen verlenen zorg aan mensen in hun omgeving zonder zich te realiseren dat hier sprake is van mantelzorg. Punt Welzijn in Weert houdt zich intensief bezig met deze groep. Pauline van Hulzen is mantelzorgondersteuner. Zij ervaart een groei van het aantal mantelzorgers. “We leven in een land waar mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen. Wanneer het met deze mensen fysiek niet meer zo goed gaat, wordt er al snel hulp geboden door de partner of andere familieleden. Voor je het weet, wordt de zorg intensiever en frequenter. Wij willen mensen bewust maken dat ze daadwerkelijk mantelzorger zijn. Hierbij wijzen we hen op mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning. Mantelzorg kan naast mooi, ook zwaar zijn. Ondersteuning voor de mantelzorger zelf kan oplossingen bieden”, legt Pauline uit.

Respijtmaatje

Jacqueline Smeets kwam ook in die situatie terecht. “Mijn man sukkelt al veel jaren met zijn gezondheid. Hij heeft een herseninfarct en een aneurysma gehad, heeft versleten ruggenwervels, hartfalen en hij heeft ook een heupoperatie ondergaan. De zorg nam alsmaar toe en vanzelfsprekend doe je dan alles voor je partner. Na de laatste heupoperatie kregen we drie keer per dag medische ondersteuning van de thuiszorg. De rest deed ik zelf, 24 uur per dag. Totdat mijn dochter in het voorjaar van 2019 op een bepaald moment zei: ‘dit gaat zo niet langer’. Vanuit de thuiszorgorganisatie is toen contact gelegd met Punt Welzijn.”


In die fase kwam Pauline in beeld als mantelzorgondersteuner. Het bleek dat Jacqueline zich niet realiseerde dat ze mantelzorger is. “Ik zorgde gewoon voor mijn partner. Ik rolde er in en dat bleek dus mantelzorg te zijn”. Pauline: “We zijn samen op zoek gegaan naar de mogelijkheden. Je moet dan denken aan een zorgboerderij of zorghotels, particuliere zorgaanbieders, dag- en nachtzusters of een respijtmaatje. Dat laatste verzorgen wij vanuit Punt Welzijn. We beschikken over vrijwilligers die geschoold zijn en die de mantelzorger komen ontlasten door een dagdeel de zorg over te nemen.

Pauline van Hulzen, mantelzorg-ondersteuner

Respijtmaatjes zijn geen verpleegkundigen -die zorg blijft bij de professionals- maar zorgen voor gezelschap, een praatje, een wandeling, een kopje koffie of een spelletje. Op die momenten heeft de mantelzorger een ochtend of een middag tijd voor zichzelf. Wij begeleiden de maatjes, zoeken naar een goede match en houden het traject in de gaten. Ook beschikken we over ‘maatjes’ die zijn getraind om te ondersteunen bij mensen met dementie.”

Tijd voor mezelf

Jacqueline: “De hulp die ik mijn man bied, is fysiek niet eens zo zwaar, maar mentaal wel. Je moet voortdurend stand-by zijn, je bent zijn wandelende agenda, helpt hem bij het opstaan, het ontbijt, het vertier, de medicatie, het doktersbezoek, het eten, het naar bed begeleiden etc. Je hebt daardoor nauwelijks meer tijd voor jezelf of om even afstand te nemen. Door de komst van een ‘maatje’ kun je het even loslaten.” Inmiddels gaat meneer Smeets nu drie keer per week naar St. Martinus voor dagbehandeling en revalidatie. De specialist ouderengeneeskunde heeft dat voor hem geregeld. Zijn aanvankelijke weerstand ertegen werd weggenomen door een medewerker van de afdeling revalidatie. Na een tijdje gaf meneer zelfs aan een derde dag naar de revalidatie te willen. Op deze dagen kan mevrouw even tijd voor zichzelf nemen. Jacqueline Smeets: “Als je in deze situatie terecht komt, heb je geen idee van de mogelijkheden die er zijn. Als je niet weet wat er is, vraag je er ook niet om. Ik vind dat de huisarts ons daarop had moeten wijzen. Want in dit soort intensieve medische trajecten is er totaal geen coördinatie of regierol. Dat ervaar ik als een groot gemis.”

Bewustwording onder professionals

Pauline van Hulzen: “De zorg is best ingewikkeld geregeld en veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Vaak gaat de aandacht vooral naar de persoon die de zorg nodig heeft en minder naar de mantelzorger. Terwijl een vraag als ‘hoe gaat het nu met jou?’ al goed kan doen. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft iedereen daar baat bij.”


Punt Welzijn brengt mensen samen. Professionals, vrijwilligers en mensen zoals jij. Mensen die iets voor elkaar willen betekenen. Zorg jij voor iemand en wil je wat meer tijd voor jezelf? Of lijkt het je leuk om maatje te worden? Neem dan contact op met het team Mantelzorg Punt Welzijn. Kijk op www.puntwelzijn.nl (0495-697 900) of mail naar mantelzorg@puntwelzijn.nl

Punt Welzijn organiseert van 4 – 12 november de Weerter Week van de Mantelzorg. Bekijk het hele programma op: www.puntwelzijn.nl