En route

Vier jaar geleden was het goed bevallen, een visite aan de dorpen door het college van Burgemeester en Wethouders. “Zouden jullie weer een collegetour willen organiseren?” was de vraag aan de zes dorps-, gemeenschapsraden in onze gemeente, waarop zes positieve reacties terugkwamen.

En zo schoven we in het vroege voorjaar op zaterdagochtenden aan bij enthousiast vertellende dorpsraadleden. In Gasthuys de Peel bijvoorbeeld, een onderneming voor zorg en recreatie in Ospeldijk. Voor de mensen van ‘d’n Diek’ is het ook hun gemeenschapshuis, de plek waar de dorpsraad vergadert en verenigingen hun activiteiten ontplooien. Een top-combinatie die door de particuliere uitbaters samen met de inwoners vorm krijgt. 

In Budschop treffen we eenzelfde thuishonk-gevoel in de kerkvoorziening. Het zaaltje naast de kerk is meerdere keren per week een centrale ontmoetingsplek waar met regelmaat ook samen gegeten wordt. Ook in de andere dorpen treffen we de dorpsraad in het gemeenschapshuis, het hart van het dorp. Met hier en daar ondersteuning door beroeps-beheerders zijn vele tientallen vrijwilligers aan de slag voor zichtzelf en hun dorpsgenoten om in Haazehoof, Pestoeërskoel, Reigershorst en Pinnenhof allerlei activiteiten mogelijk te maken. Voor jong en oud, sport, cultuur, ontmoeting. We horen het enthousiaste verhaal van de Repair-Cafés, waar vrijwillige, handige handen je kapotte mixer of pc weer aan de praat krijgen. De leesservice in Leveroy waar twee dames ervoor zorgen dat een mooie collectie boeken dichtbij huis voor dorpsbewoners (gratis) te leen is. In Nederweert vertellen enthousiaste initiatiefnemers over de ruilwinkel. Briljant in zijn eenvoud en aansluitend bij een behoefte! Niet meteen nieuw kopen als je overtollige (huishoudelijke) spullen ook kunt ruilen voor hetgeen jij node mist.

Van en voor inwoners. Dat is het leidmotief voor de dorpsraadleden en andere, actieve inwoners. Wandelend door het dorp of, zoals in Ospel, rijdend in een open bus worden de hotspots geduid en de verrassende onderwerpen waarmee een dorp aan de slag kan zijn. Infoborden aan de toegangsweg, openluchtmuseum, verduurzaming sportaccommodaties, wateroverlast bestrijden, samen-tuinen, dorpsplein-verfraaiing, fietscrossbaantje, vrijwilligerswerk in de toekomst. Hier past een enorme blijk van waardering, hulde aan de dorpsraden die vol trots en plezier hun verhaal vertellen en ook voor ons samen taaie vraagstukken zien als woningbouwmogelijkheden in alle dorpen en het voorkomen van hardrijders op de doorgaande weg. Wordt sowieso vervolgd.

Birgit Op de Laak
burgemeester Nederweert

Elke maand in Weert Magazine afwisselend de column van de burgemeesters van
Weert en Nederweert.