Een stadsprinses

Op woensdag 7 november 2018 ging er een siddering door de raadzaal in Weert! Tijdens de behandeling van het hoofdstuk ‘diversiteit’ in de begroting voor 2019 werd er door mevrouw Kadra (PvdA) een motie ingediend. Ze riep het college van B&W op om in gesprek te gaan met het bestuur van de Rogstaekers. Dit om het in de toekomst mogelijk te maken ook een stadsprinses te installeren.

Het was even muisstil. De raadsleden keken elkaar verbaasd aan. Wat was dit nu? Een eeuwenoude traditie stond plots ter discussie, althans er moest over worden gesproken. “Vrouwen spelen al een heel belangrijke rol op de achtergrond!”, “Van tradities moet je van afblijven!” en “Dat is steuken!” waren een paar verschrikte reacties.

De voorzitter liet op procedurele wijze de motie aan de orde komen en het kwam vervolgens tot een stemming. Maar liefst 26 stemmen waren tegen en slechts één voor! Daarmee was de angel wel uit het verhaal en de geest weer terug in de fles, dachten de raadsleden. Maar niets was minder waar.

Dankzij de motie van mevrouw Kadra was de aandacht van de media getrokken. De volgende dag eerst in de regionale krant; die op de haar bekende, vakkundige en objectieve wijze verslag deed van het Waterloo van het raadslid. Hoe durfde ze! De landelijke tv deed enkele dagen later ruim verslag van de eeuwenoude traditie in Weert! Bij iedereen die voor gelijke behandeling is van mannen en vrouwen verscheen het schaamrood op de kaken.

In de eeuwenoude schutterstraditie is het al geruime tijd gemeengoed dat vrouwen ook onder de schietboom hun mannetje staan. Tijdens het jeugdcarnaval zijn er prinsen en prinsessen en in heel veel plaatsen worden ook stadprinsessen uitverkoren. Zelfs de katholieke kerk heeft nu bij monde van Paus Franciscus het celibaat, en de achtergebleven rol van de vrouw, voorzichtig ter discussie gesteld!

Tradities zijn mooi en je moet ze zeker koesteren. Maar ook tradities groeien en evolueren mee met de geest van de tijd waarin we leven. De tanende belangstelling voor carnaval is meer dan gebaat bij het op een gelijkwaardige wijze betrekken van mannen én vrouwen bij dit volksfeest. Als je daar met elkaar over in gesprek gaat en elkaars mening respecteert, blijft de traditie voor iedereen mooi en waardevol om te behouden en voorkom je ellende zoals bij de Zwarte Pieten discussie. 

Mevrouw Kadra moet nog even wachten voor ze stadsprinses mag worden van de Rogstaekers want de tijd is er nog niet rijp voor! Ze is in ieder geval geboren en getogen in Weert (eine vêrkuskop) maar of dat genoeg is? Toch is er hoop, VV Geîne Pôngel organiseert op vrijdag 1 maart de ieërste Wieërter Preênses Vurkeêzing! Zij wel!

Jos Heijmans,
Opper-Opper Rogstaeker