Een mooi afscheid voor iedereen.

DELA ook voor niet-verzekerden

Het DELA Uitvaartcentrum ligt in de wijk Boshoven en is gevestigd in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Sint Odastraat in Weert. De naam doet misschien anders vermoeden maar het Uitvaartcentrum kan gebruikt worden door iedereen, ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij iemand is aangesloten. Ook als u niet verzekerd bent en u wilt een uitvaart regelen, kunt u terecht bij Coöperatie DELA. Ook andere uitvaartondernemers kunnen gebruik maken van de faciliteiten, zoals de rouwkamers, de 24-uurskamer en de verzorgings- of de ontvangstruimte bij huiskamerdiensten. Het DELA Uitvaartcentrum biedt alles voor een persoonlijk en passend afscheid. Daar hoort ook het verzorgen en opbaren van de overledene bij. Riny Haex: “Voor een goede rouwverwerking is een goed afscheid belangrijk. Voor mij is het een voorrecht om in de moeilijke dagen na het overlijden samen met de familie persoonlijke en dierbare herinneringen te creëren. Samen de laatste zorg verlenen is en blijft heel bijzonder.”

Enkele medewerkers van Coöperatie DELA : vlnr. Judith Rubingh, Hans van den Einde, Riny Haex, Sandra Smeets en Jos Mulleneers.

24 uur per dag afscheid nemen

Het DELA Uitvaartcentrum beschikt over een sfeervolle centrale ruimte en twee rouwkamers. De kamers zijn ingericht in een huiselijke sfeer, met een hoekbank en stoelen in warme kleuren. In het midden staat een scherm waarachter de overledene ligt opgebaard. Op die manier word je niet direct geconfronteerd met de overleden persoon. Vaak vinden mensen dat prettiger. De familie, en eventueel ook andere genodigden, kunnen op afgesproken tijden afscheid nemen.
Als enige in Weert biedt het DELA Uitvaartcentrum een ‘24-uurskamer’. In deze kamer verblijft de overledene tot aan de dag van de uitvaart. De nabestaanden mogen deze ruimte aankleden met bloemen of persoonlijke spullen. De familie krijgt een sleutel van het pand zodat ze 24 uur per dag kunnen binnenlopen. Een mooi alternatief voor mensen die hun dierbare overledene niet thuis willen opbaren. Op deze manier kunnen ze tot aan de uitvaart, samen met familie, dag en nacht bij elkaar zijn. De rouwkamers (en de centrale ruimte) worden steeds vaker gebruikt voor een afscheidsdienst in kleine kring; bijvoorbeeld met een voorganger of ritueel begeleider en zelfgekozen (live)muziek en/of een koffietafel. Riny: “DELA maakt het passend en voor iedereen bijzonder.”

 
Rouwkamer Coöperatie DELA

Even voorstellen: Riny Haex

Riny Haex is medewerkster Uitvaartcentrum bij DELA. Riny begeleidt de rouwbezoeken in het Uitvaartcentrum. Wanneer de overledene wordt opgebaard, regelt ze de verzorging en het opbaren. Riny: “Vaak zijn familieleden in eerste instantie ietwat huiverig om te helpen bij de laatste verzorging. En ze hoeven natuurlijk niet mee te helpen maar als ze zien hoe wij te werk gaan en ze toch graag helpen met het kleden van pap of mam, dan kan dat. Er komen dan verhalen los, soms wordt er gelachen. Het is heel bijzonder om dit te mogen delen.”

Even voorstellen: Hans van den Einde

Hans van den Einde is uitvaartverzorger bij Coöperatie DELA. Als iemand is overleden, gaat hij naar de familie of de nabestaanden toe en regelt met hen de uitvaart van A tot Z; van (kerk)dienst tot koffietafel en van rouwbrieven tot bloemen. Hij is – tot en met de dag van de uitvaart – de vaste contactpersoon voor de familie. Hans: “Vaak denken mensen dat iets niet mogelijk is. Maar we gaan heel ver in het vervullen van wensen. Je kan de uitvaart zo persoonlijk maken als je wil. We staan mensen bij in emotionele omstandigheden en willen ze daarbij optimaal ondersteunen.”

'Zo wil ik het later graag'

‘Wilde mam begraven worden? Of toch gecremeerd? Wilde ze wel of geen kerkdienst? En wat was haar lievelingslied?’ Allemaal vragen die op je afkomen na het overlijden van een dierbare. Als er een periode van ziek zijn aan voorafgaat, is er vaak wel tijd om het een en ander te bespreken. Hans: “Als mensen terminaal zijn, kunnen ze mij vragen om te helpen bij het vastleggen van wensen voor het afscheid. Dat gesprek kan overal plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis, in het verzorgingshuis of in het Uitvaartcentrum. Van tevoren alles goed regelen en vastleggen geeft heel veel rust. Voor de persoon zelf, maar ook voor nabestaanden. Na een overlijden heb je dan echt tijd voor verdriet en voor elkaar en je hoeft je niet bezig te houden met allerlei rationele en zakelijke beslissingen.” Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die terminaal ziek zijn. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat hun afscheid aansluit op hun manier van leven en willen zij een eigen invulling geven aan hun uitvaart. Laatste wensen kenbaar maken kan via het ‘Uitvaartwensenboekje’ dat in het uitvaartcentrum verkrijgbaar is. Het kan ook digitaal via dela.nl/wensenboekje. Zo weten nabestaanden precies welke wensen er zijn voor de uitvaart. Ook huisbezoek is mogelijk. 

Coöperatie DELA 
St. Odastraat 24, 6002 BD Weert
040 260 14 50
www.dela.nl