Een dag met: Wouter Overbeek.

Weert ‘vergrijst’. Het huidige aantal 75-plussers is 10% en dat percentage zal naar verwachting in 2050 bijna verdubbeld zijn. De vraag naar geriatrische behandeling is toegenomen. Klinische Geriatrie legt zich toe op kwetsbare ouderen met meerdere problemen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Klinisch geriater Wouter Overbeek studeerde biologie en geneeskunde. Tijdens zijn specialisatie werd hij breed opgeleid met stages bij de interne geneeskunde, longziekten, cardiologie, neurologie en ouderenpsychiatrie. En dat is niet voor niks: Binnen zijn vakgebied is brede kennis noodzakelijk. Hij neemt ons mee tijdens een van zijn enerverende werkdagen in het Sint Jans Gasthuis.

08.00 uur
Dokter Overbeek (43) start zijn dag in het ziekenhuis met een overleg met collega geriaters en geriatrieverpleegkundigen. Ze buigen zich over moeilijke problemen en wisselen informatie uit over hun patiënten. Overbeek: “Bij elke nieuwe opgenomen patiënt van 70 jaar en ouder wordt binnen 24 uur door middel van vragenlijsten gemeten of deze kwetsbaar is. Zo zijn alle kwetsbare ouderen bij ons in beeld. Voor elke patiënt starten we met een anderhalf uur durend consult waarin we de algehele conditie van die persoon in kaart brengen: We kijken naar iemands lichamelijke conditie, voedingstoestand, maar ook naar zijn stemming, zijn mate van zelfredzaamheid en zijn sociale netwerk. We hebben specifiek ingerichte poli’s op het gebied van analyse, vallen en cognitie. Daarnaast denken we actief mee binnen de behandeling van opgenomen kwetsbare oudere patiënten binnen de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. We werken in een multidisciplinair team. Naast de hoofdbehandelaar en het geriatrisch team zijn ook de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, afdelingsverpleegkundigen, beweegtherapeute, transferverpleegkundigen en apotheker onmisbare schakels. Er vinden wekelijks multidisciplinaire overleggen plaats op alle afdeling

Wouter Overbeek

09.00 uur
Multidisciplinair overleg (MDO) longziekten. Samen met de longartsen en onder andere een fysiotherapeut, worden kwetsbare patiënten doorgesproken die buiten een longaandoening, ook andere klachten hebben. Bij een van de patiënten is, ondanks intensieve behandeling van zijn luchtweginfectie, de mobiliteit onvoldoende teruggekeerd, waardoor de fysieke zelfredzaamheid ernstig in het geding is gekomen en een terugkeer naar huis onverstandig is. De patiënt in kwestie wordt voor passende zorg verwezen naar een verpleeghuis. Overbeek: “Door een nauwkeurige telefonische informatieoverdracht naar andere zorginstellingen weten we zeker dat informatie direct op de juiste plek terecht komt.”

10:00 uur
Tijd voor een bezoekronde aan patiënten op de verschillende verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Overbeek wijst ons op de twee huiskamers op de derde en vierde etage van het ziekenhuis. “Een bekend probleem bij voornamelijk oudere patiënten is dat ze door een ziekenhuisopname verzwakt raken door te weinig beweging en sociale prikkels. In de huiselijke omgeving van de huiskamer worden patiënten van 70 jaar en ouder overdag opgevangen. Patiënten ervaren zo een dagstructuur en doen er sociale contacten op. Omdat het meer lijkt op het normale leven thuis, voelen ze zich minder ‘ziek’. Ze worden gestimuleerd om actief te zijn en blijven daardoor hun mobiliteit houden. Een ander voordeel is de gezelligheid, die in de huiskamer vele malen groter is dan in een patiëntenkamer, alleen al door het contact met andere patiënten. Hierdoor voelen de patiënten zich veel positiever, wat hun herstel weer ten goede komt.”

12:30 uur
Samen met de vakgroep Geriatrie is er een scholingsuur waarin gezamenlijk geriatrische problemen worden doorgelicht. Er wordt een onderwerp voorbereid of een gastspreker uitgenodigd. Onlangs was er bijvoorbeeld een notaris die uitleg kwam geven over de gang van zaken rondom het opstellen van een levenstestament. Voor patiënten met dementie is het namelijk belangrijk om vroegtijdig attent te worden gemaakt op de mogelijk

13:30 uur
Dr. Overbeek wordt ingeschakeld door een arts op de Spoedeisende Hulp, waar een 75-jarige vrouw zich meldt die na een nare val fikse rugklachten overhield. Uit onderzoek blijkt dat het om een ingezakte wervel gaat als gevolg van botontkalking. Na overleg wordt besloten de vrouw geriatrische revalidatie aan te bieden bij revalidatiecentrum Land van Horne.

14.00 uur
Dr. Overbeek wordt gevraagd mee te denken op een van de verpleeg afdelingen waar een oudere man is opgenomen met een infectie. Hij kan met momenten wat agressief reageren naar zijn omgeving. Het onderliggende probleem van het veranderde gedrag wordt onderzocht en er wordt een benaderingsplan opgesteld. Ook worden wijzigingen aangebracht in zijn dagstructuur, waardoor zijn gemoedstoestand verbetert.

15:30 uur
MDO-overleg op de Geheugenpoli. Samen met de neuroloog, neuropsycholoog en radioloog worden patiënten met dementie, die op de Geheugenpoli in behandeling zijn besproken.

16:30 uur
De rapportages worden bijgewerkt. Daarna gaat geriater Overbeek door naar Eindhoven, alwaar hij studenten van de Huisartsopleiding lesgeeft over verschillende medische onderwerpen. Dit keer leert hij hen over valincidenten.