Een Dag Met: Sanne Kuepers, mantelzorgondersteuner bij Punt Welzijn

Zodra je structureel zorgt voor of zorgen hebt om een naaste, ben je mantelzorger. Dat zijn er velen. Bewust én onbewust. Want, wanneer ‘zorg’ je voor iemand? Is dat al als je oogdruppels toedient bij je partner die dat zelf niet kan? Of is dat pas bij een zwaardere hulpvraag? En hoe houd je het vol als het je te veel wordt? Deze en meer vragen kunnen voorgelegd worden aan de mantelzorgondersteuners van Punt Welzijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor inwoners in de gemeenten Weert en Nederweert. Sanne Kuepers (34) is een van hen. 

08.30

Overleg met het team. Welke suggesties heeft het mantelzorgpanel, dat bestaat uit ervaringsdeskundigen. Waar moet aandacht aan besteed worden? 

Sanne en haar collega’s stellen nieuwsbrieven en persberichten op om meer bekendheid te geven aan allerlei thema’s rondom mantelzorg. Op die manier brengen zij bij een breed publiek onder de aandacht dat er ondersteuning is voor mensen die voor anderen zorgen. Vaak vinden mensen het lastig om hulp te vragen of weten ze niet wat er mogelijk is. Het tegenovergestelde geldt echter ook: uit jezelf hulp aanbieden doe je niet zomaar, uit angst om bemoeizuchtig te zijn. Door regelmatig in de media aandacht te besteden aan deze onderwerpen, hoopt Punt Welzijn de drempel iets te verlagen.  

10.15

Een praktijkondersteuner belt met een hulpvraag. Iemand zorgt voor een mevrouw met psychische klachten en moet zelf voor een ingreep naar het ziekenhuis. Die ingreep is al enkele malen uitgesteld. Kan Sanne in het kader van respijtzorg voor hen iets betekenen? Sanne onderzoekt of er mogelijkheden zijn binnen het sociaal netwerk van beiden. Is er iemand in de nabije omgeving die tijdelijk bij mevrouw kan blijven, of zijn er opvangmogelijkheden zoals logeerzorg?

Sanne: “In de ideale situatie bieden we al ondersteuning aan de mantelzorger voordat deze overbelast raakt. Preventief dus. Daarom is het contact met onder andere thuiszorg en een huisartsenpraktijk zo belangrijk. Zij zien de zorgvrager en hun mantelzorger als eerste en kunnen meteen doorverwijzen.”

Respijtzorg is de tijdelijke overname van de zorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Respijtzorg kan gaan om een paar uur, een dag of langer. Overname van zorg kan door vrijwilligers en/of professionals gedaan worden. In de digitale respijtwijzer staat welke mogelijkheden er zijn om de zorg tijdelijk over te dragen. 
Kijk op www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer

11.00

Overleg met het Munttheater in Weert. Voor de Week van de Mantelzorg in november 2021 kunnen mantelzorgers met korting naar een voorstelling in het theater. De voorbereidingen hiervoor moeten tijdig starten.

13.30

Sanne bereidt samen met een collega van het maatschappelijk werk een onlinetraining voor. Vanavond staat ‘Mantelzorg in balans’ op het programma.

“Voor elkaar zorgen is voor velen zo vanzelfsprekend dat zij zichzelf niet zien als mantelzorger. Door contact met mensen in een vergelijkbare situatie ontstaat er herkenning. Via vragen zoals ‘Wat heb je nodig en wat kan een ander voor jou betekenen?’ Of vragen zoals ‘Wat geeft je energie en wat kost energie?’ brengen wij gesprekken op gang. Daardoor kunnen mantelzorgers elkaar handige tips geven.”

14.30

Sanne maakt een wandeling met een mantelzorger die zorgt voor haar dementerende vader. Mevrouw heeft het gevoel dat alle zorg op haar schouders ligt. Zij zou het fijn vinden als haar broers wat meer bijspringen. Sanne biedt een luisterend oor en denkt mee over hoe mevrouw dit bespreekbaar kan maken binnen haar familie. “Soms is het al voldoende als mensen hun hart kunnen luchten en er iemand zonder oordeel naar je luistert. Door vragen te stellen kan men vaak zelf een oplossing vinden.”

16.00

Een online meeting met een ondernemer. Veel mensen combineren werk en zorg met elkaar. Het is belangrijk dat ook bedrijven zich daarvan bewust zijn. Daarom onderhoudt Sanne contact met ondernemers, zodat zij dit bespreekbaar kunnen maken met hun personeel en omgekeerd. “Personeelsuitval is immers voor beide partijen niet gewenst, dus denken we mee hoe zij dit in onderling overleg kunnen voorkomen.”

Sanne wil ook het onderwijs meer bewust maken van zorgtaken die leerlingen hebben als thuis iemand een lichamelijke of psychische ziekte heeft. Als mensen in de nabijheid van het kind dit weten, kunnen zij er voor het kind zijn en meehelpen om de balans tussen ‘zorgen voor’ en ‘gewoon kind zijn’ te behouden.

17.00

Snel naar huis en een hapje eten. Vanavond geeft Sanne de onlinetraining. 

Meer weten over mantelzorgondersteuning? 
Bel (0495) 697 900 of mail naar mantelzorg@puntwelzijn.nl