Een dag met: Robin Sijben

Sinds juli dit jaar zijn Woningstichting St. Joseph Stramproy en Woningvereniging Nederweert samengegaan in de nieuwe woningcorporatie ‘Woonik’ met locaties in Stramproy en Nederweert. Een nieuw samengesteld team met eenzelfde doel: Verspreid over zeven dorpskernen in Midden-Limburg mensen helpen met het vinden van het huis waar ze zich thuis voelen en fijn en plezierig wonen. Robin Sijben heet ons welkom.

Leefbaarheid in de wijk

Robin (33) stapt om 8.00 uur het stijlvol ingerichte kantoor in Nederweert binnen. Al 12 jaar mag hij zich woonconsulent noemen. 
Met een kop koffie neemt hij zijn e-mails door. “Sinds de fusie zijn we met z’n vijftienen. Twee kleine corporaties die de handen ineenslaan. Ik kijk uit naar de verdere ontwikkelingen in deze nieuwe wooncorporatie. Bij Woonik houd ik mij bezig met huurincasso en sociaal beheer en leefbaarheid. Ik vind het daarom belangrijk om direct contact te onderhouden met onze huurders. Zijn er klachten of problemen in de wijk waar huurders mee te maken hebben, dan ga ik een kijkje nemen. Face to face contact heeft bij zulke situaties altijd de voorkeur.”

Een kijkje achter de voordeur

Verderop in de ochtend ontvangt Robin zijn collega’s van het zogeheten expertteam. Een team van professionals dat zich door het houden van korte communicatielijnen bezighoudt met bewoners die op weg geholpen worden in hun woonsituatie. Robin zit samen met o.a. de politie, maatschappelijk werk, en de gemeente om er lopende zaken te bespreken.
“Bij een huurachterstand van een maand krijgt de betreffende huurder een schriftelijke reminder. We zitten er bovenop, omdat een maand achterstand natuurlijk makkelijker weg te werken is dan drie maanden. Wanneer er sprake is van een achterstand, is er vaak ook schaamte. En dat maakt dat huurders contact soms uit de weg gaan. Ik ga graag met de huurders in gesprek om mogelijkheden te bespreken. Het is bijzonder dat ik in mijn beroep verder dan de voordeur mag komen. Vaak zie ik dan dat er sprake is van meer problemen dan alleen aan de financiële kant. Een relatiebreuk, overlijden van een partner of medische redenen. Daarom is het mooi dat samen met het team van professionals de hulpverlening ingezet kan worden die nodig is. Het is onze visie om samen met huurders naar oplossingen te zoeken. En die zijn er voldoende. Overgaan tot het allerlaatste redmiddel, een ontruimingsvonnis, proberen we te allen tijde te vermijden en komt gelukkig zeer zelden voor.” 

Bonje met de buren

Robin gaat op huisbezoek bij een gezin dat heeft geklaagd over burenoverlast. Overhangend groen is een van de boosdoeners. “Ik ga graag met de mensen in gesprek. Ik stuur altijd eerst aan op zelfregie en stel vragen of en in hoeverre ze zelf al in gesprek zijn gegaan en welke stappen ze zelf hebben gezet. Dan ga ik ook bij de andere partij een kijkje nemen. In de meeste gevallen is het maken van gezamenlijke afspraken afdoende. Soms komt erger voor: een burenruzie bijvoorbeeld. Nederweert is een fijne gemeente met gemoedelijke inwoners, dus het komt niet heel veel voor. Waar het nodig is, werken we samen met buurtbemiddeling en wijkagenten. Ik krijg er energie van als het lukt om mensen te helpen hun woongenot terug te krijgen.”

Werkoverleg

Robin vergadert met de ‘manager wonen’, de woonadviseurs en technische medewerkers over onderhoudsplannen en over zogeheten mutaties, waarbij nieuwe bewoners hun huis gaan betrekken. Ook de cijfers uit het KWH-onderzoek, het onafhankelijke kwaliteitscentrum van woningcorporaties worden hier besproken.

Daarnaast worden de huidige werkprocessen onder de loep genomen. “Als twee teams samenvoegen wordt er veel geïnvesteerd in het bespreken van elkaars werkwijzen. Een kruisbestuiving waaruit één vaste werkwijze wordt geboren.” 

Open Inloop

Robin is samen met zijn collega aanspreekpunt bij Gemeente Nederweert bij de zogeheten Open Inloop. Sinds 2015 zijn in elke dorpskern Open Inlopen ontstaan voor hulp en dienstverlening aan de inwoners van de kernen van Nederweert. Robin ontmoet er mensen die zich willen inschrijven voor een huurwoning, die een huurwoning zoeken, vragen hebben over het woningaanbod, of een klacht hebben over hun woonsituatie. “We proberen op deze manier laagdrempelig contact aan te bieden en informatie te verstrekken.” 

Nieuw werkgebied

Robin gaat vanmiddag ook langs bij de vestiging van Woonik in Stramproy. “Stramproy is een nieuw werkgebied voor mij. Ik vind het een mooi dorp en ben erg nieuwsgierig naar de bewoners. Binnenkort ga ik de huurders leren kennen en daar kijk ik erg naar uit.”

Einde dag

Bij terugkomst op kantoor gaat Robin met de administratie aan de slag. 
Het bijhouden en controleren van betalingen is een dagelijks terugkerende taak.
Rond 17.00 uur klapt hij zijn laptop dicht en gaat hij naar zijn eigen huis, waar vrouwlief en dochter op hem wachten. “In de avond ga ik graag een rondje hardlopen, of kijken naar een voetbalwedstrijd op tv. Inspanning en ontspanning, zodat ik de volgende dag weer genoeg energie heb!”