EEN DAG MET MARK STROEK: ‘Helden met een hart voor de stad!”

Door Maartje Derckx

Als het aankomt op Brandweer Weert, recht hij zijn rug en is er die open blik: “Daar zit mijn ziel en zaligheid in.” Om de trots die hij uitstraalt als hij vertelt over “zijn” team kan men niet heen.

Mark Stroek (38) is al 16 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij vertelt erover.

We treffen Mark in zijn zogenaamde dienstweek. Deze week is hij 24/7 inzetbaar. De pager hangt aan zijn broek. Hij is niet aan huis gekluisterd, maar dient na een melding, te allen tijde binnen vier minuten op de kazerne te zijn. Zo is er de dienstweek, dan de vrije week, gevolgd door de reserveweek. Bij calamiteiten van grote omvang kan je ook tijdens die laatste twee opgeroepen worden om uit te rukken. Calamiteiten zijn onder andere: brand, waterongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen en verkeersongevallen. De brandweer biedt, waar nodig, ook ondersteuning aan ambulance en politie.

Ongetemde motivatie

Zijn hulpverlenershart wilde altijd al een steentje bijdragen aan de stad Weert en haar inwoners. In 2002 begon hij zijn tweejarige opleiding tot brandweerman om vervolgens een zware opleiding tot brandweerduiker af te ronden. “Een functie apart,” vertelt Mark. Hij refereert aan een melding van jaren geleden waarin hij werd opgeroepen om uit te rukken voor een opdracht om in het water te zoeken naar een vermiste jonge jongen. “Het is zaak zo spoedig mogelijk melding te maken bij dit soort vermissingen. We spreken bij de brandweer van ‘het gouden uur’, want de kans op overleven voor een drenkeling is binnen het uur het grootst. Helaas was het betreffende kind al een uur vermist voordat de hulpverlening werd gealarmeerd. Voor dit kind was het te laat.” Op de vraag hoe hij hiermee dealt is hij allerminst twijfelachtig: “Het is verschrikkelijk als dit soort ongelukken gebeuren, maar op dat moment ben ik met niets anders bezig dan me concentreren op het zo goed mogelijk volbrengen van mijn taak. Dan gaat er toch een soort van knop om. Uiteraard is er voor ons als brandweerlieden voldoende nazorg en evalueren we de situatie uitvoerig.”

Acuut paraat

Na een melding meldt Mark zich op de kazerne, hij kleedt zich om in zijn uitrukkleding en neemt plaats met drie andere manschappen, een bevelvoerder en een brandweerchauffeur in de TS, een afkorting van tankautospuit. Het blijkt te gaan om een relatief klein brandje in een autogarage. Tijdens de rit wordt de prioriteit echter opgehoogd. De brand zou zich in mum van tijd hebben uitgebreid. Mark vertelt dat er die avond verschillende eenheden zijn opgeroepen om pas uren later het sein ‘brand meester’ te kunnen geven. Bij terugkomst op de kazerne wordt de ademlucht klaargemaakt voor het volgende gebruik en worden de brandweerwagens schoon en in orde gemaakt. Ze moeten volledig uitgerust zijn voor een volgende calamiteit

Trots

“Brandweerwerk is dankbaar werk,” vindt Mark. Enkele jaren geleden werd hij opgeroepen voor een woningbrand in een nabijgelegen dorp. Collega’s hebben er een zuigeling uit de brandende woning kunnen redden. “Dan ben ik hartstikke trots op het werk wat ze hebben geleverd,” aldus Mark. Ook tijdens de extreme droogte van afgelopen zomer en de pittige storm van begin maart voelt Mark een gepaste trots als hij ziet hoeveel manschappen zich met grote bevlogenheid samenpakken voor het volbrengen van eenzelfde taak.

Mark in actie


Vakmanschap en kameraadschap

Mark deelt zijn passie voor het brandweervak met 43 brandweermannen en één brandweervrouw. Vakmanschap en kameraadschap zijn voorbeelden van pijlers waarop Brandweer Weert is gebouwd. In dit werk is het belangrijk om heel goed op elkaar ingespeeld te zijn. Er wordt daarom voortdurend geïnvesteerd in het ontwikkelen en het uitbouwen van professie en competenties. Elke woensdagavond is er een brandweeroefening. “Die is heilig voor ons brandweermannen”, vertelt Mark. “Bedrijven, instellingen en scholen melden zich aan als locatie om een calamiteit te simuleren, waarna we uitvoerig evalueren als team en met het betreffende bedrijf. Leerzaam en noodzakelijk.” Ook kameraadschap wordt altijd in ere gehouden. Er is binnen Brandweer Weert een drukbezochte personeelsvereniging die zo’n acht keer per jaar activiteiten organiseert voor het team en hun familie. “Want ook die zijn nauw betrokken bij het werk wat je doet”, stelt Mark. “Van de partner van een (vrijwillige) brandweerman wordt net zo’n grote flexibiliteit verwacht als van de brandweerman zelf. Het gezin en het huishouden moeten natuurlijk acuut kunnen worden overgenomen als er een melding binnenkomt.” Ilse (35), de vrouw van Mark en hun kinderen Loïs (5) en Vinz (2) zijn hoe dan ook maar wat trots op Mark. “Mijn zoon is dol op de brandweer, als ik met hem langs de kazerne rijd, is er geen mogelijkheid om er niet naar binnen te gaan. Prachtig!” aldus een bescheiden maar hartstochtelijke Mark.

Mark Stroek