Een Dag Met Geert Gabriels

Geert Gabriëls (40) is bezig aan zijn tweede termijn als wethouder Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid, Biodiversiteit en Buitengebied. Daarnaast is hij, bij afwezigheid van burgemeester Jos Heijmans, ook locoburgemeester. Net als de rest van Nederland werkt hij thuis. Geert: “Ieder overleg gaat via video-bellen, mailen, appen of per telefoon. Dat is heel intensief. Gelukkig kan ik af en toe even de tuin in.”.

Vanwege de crisis gaan de meeste overleggen via videobellen

9.00 Als vervangend burgemeester heeft Geert elke twee weken ‘Veiligheidsberaad’. Samen met vertegenwoordigers van politie en brandweer, boa’s en de veiligheidscoördinator bespreekt hij onderwerpen als ‘het weer door laten gaan van de weekmarkt’, ‘rookverbod in natuurgebieden’, ‘afname van aantal inbraken’ en ‘toename huiselijk geweld’.

10.00 Bespreking met de beleidsadviseur cultuur ter voorbereiding op het overleg later deze middag. Het gaat over de culturele stand van zaken ten gevolge van de coronacrisis; denk dan aan het Munttheater, Bospop en het Limburg Festival. Geert: “Zelf hoop ik, maar ik durf het bijna nog niet hardop te zeggen, dat het Cultureel Lint (zondag 20 september) één van de eerste culturele evenementen is die weer door kan gaan, wel met inachtneming van de nodige maatregelen natuurlijk!

11.00 Terwijl het ene overleg nog aan de gang is, staat het andere alweer digitaal in de wacht. Er volgt een overleg met wethouder Wendy van Eijk, de duurzaamheids-coördinator en het afdelingshoofd ruimte & economie over de energietransitie; hoe kunnen we minder fossiele brandstoffen gebruiken en hoe wordt Weert meer zelfvoorzienend? Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van grote gebouwen.

12.00 Een half uurtje lunchpauze doorbrengen in de tuin. Heerlijk even genieten van de ontluikende lente. Geert: “Andere jaren was ik veel meer van huis, dit jaar heb ik echt alles zien groeien en bloeien in mijn tuin, ik geniet hier elke dag van. Hier kan ik even afschakelen en weer bijtanken. Alhoewel de telefoontjes natuurlijk gewoon door blijven gaan; dan loop ik bellend door mijn tuin.”

12.30 Ter voorbereiding van de raadsvergadering moeten er stukken worden doorgenomen. Dit keer gaat het over de bouw van de school/kindcentrum in Altweerterheide. Geert: “Dit zijn onderwerpen die natuurlijk al heel lang spelen en ook nu gewoon doorgaan.”

13.30 Even een aantal mensen terugbellen; boa’s die vragen hebben over handhaving, een raadslid uit zijn bezorgdheid over de rij mensen buiten bij een winkel, de crisismanager belt over een heftige situatie waarbij een verplichte opname gewenst is. In dat laatste geval moet Geert als locoburgemeester toestemming geven.

14.00 Ambtelijk afstemmen van het persbericht ‘Onderzoek naar biodiversiteit in bermen’. Samen met de stadsecoloog zet Geert zich in voor het verbeteren van de biodiversiteit; denk aan het ophangen van nestkasten voor mezen en vleermuizen als bestrijding van de processierups, ecologisch bermbeheer, het planten van een tiny forest; een minibos bij basisscholen en het vervangen van tegels in tuinen door groen; een zogenaamde ‘tuiny forest’

Aanleg van ´tuiny forest´, tegels in tuinen vervangen door groen.

15.00 Overleg met gedeputeerde Ger Koopmans en een aantal collega-wethouders van andere steden uit Noord- en Midden-Limburg over de culturele infrastructuur. Zo hebben bijvoorbeeld de directies van alle Limburgse theaters om financiële steun gevraagd. Geert: “Vanuit het Rijk is 300 miljoen euro uitgetrokken om de culturele sector te helpen. Daarvan is 30 miljoen regionaal te besteden. Samen met mijn collega-wethouders bespreken we wat vitale onderdelen zijn en hoe het geld verdeeld moet worden.

16.00 Evaluatie/update met de beleidsadviseur jeugdbeleid over de stand van zaken op de basisscholen. Vanaf 11 mei mogen de scholen open en gaan kinderen weer naar school.

16.30 Overleg met de beleidsadviseur monumenten en architectuur over de restauratie van de Abdij Maria Hart van de zusters Birgittinessen. De gemeenteraad stelt hiervoor een bedrag van ruim 22.000 euro beschikbaar.

17.00 Even naar het gemeentehuis. Er moeten stukken getekend worden. En dat moet toch echt analoog gebeuren.

19.45 Kranslegging bij de Rumolduskapel. In verband met het coronavirus is er niemand anders aanwezig dan Geert, de taptoetrompettist en de fotograaf. Twee minuten stilte voelden nog nooit zo stil!

Loco burgemeester Gabriels legt op 4 mei een krans bij de Rumolduskapel

20.30 ‘s Avonds zijn er soms nog de commissie- en raadsvergaderingen. In deze tijd allemaal digitaal natuurlijk. Ook moeten er nog beleids- en raadsstukken gelezen worden. Geert: “Door het afgelasten van veel activiteiten ben ik s ’avonds en in het weekend wel meer vrij dan normaal; er zijn geen openingen, geen speeches, geen presentaties en geen huwelijken te voltrekken.” En zo eindigt een lange dag van locoburgemeester Gabriëls.