Digitaal verbinden

Welkom op de vernieuwde website van Weert Magazine. Met deze aanpassing willen we meer contact leggen met u als lezer. Tussen het verschijnen van onze magazine-edities (elk laatste weekend van de maand) gaan we op deze site al enkele van onze nieuwe artikelen plaatsen. Ook kunt u hier vlogs en gesproken columns aantreffen. Tevens willen we bij de rubriek “Wat zou jij doen met…” ook de mening van u als lezer horen. Op deze manier wordt deze site interactief en proberen we ook digitaal te ‘verbinden’. Dat geldt ook voor het Nieuws  van ondernemers en winkeliers

Zij die via Weert Magazine hun ‘publiek’ bereiken kunnen dit ook via deze site gaan doen. Wij als redactieteam zorgen voor interessante content en mooie artikelen en bieden zodoende, naast onze maandelijkse uitgave, ook via de site een boeiend en goed gelezen medium. Natuurlijk blijven ook alle oude edities van ons blad terug te lezen via deze site.

Want Weert Magazine, hét medium dat verbindt.