WTV Magazine - page 20

Door Jan Strick
Het is zondagmiddag 12 januari 2014. Als de
schrijver van dit verhaal zich meldt bij Huize
Kessels in Stramproy is er allereerst verwon-
dering. Opeens sta je oog in oog met twee
jongensachtige priesters die zo op elkaar lij-
ken dat je twijfelt aan je gezichtsvermogen. Is
dit een acute vorm van bijziendheid? Moeder
Mariet Kessels merkt de verwarring en zegt:
“Die met dat dunne streepje boven zijn bril-
montuur is Marc, de andere is Guido…”
De gebroeders Kessels zijn klaar voor het interview en
de fotograaf. Gekleed in een stemmig zwart pak, met
het pas gesteven witte boordje als duidelijk signaal dat
het menens is met hun roeping. Mooi om te zien. Ze
doen denken aan die priesters, zoals ze vroeger op
communieprentjes stonden. Er is bij Kessels duidelijk
gerekend op bezoek. De tafel staat vol met soesjes,
bonbons, bokkenpoten en andere zoetigheden. Ge-
volg: de eerste voornemens voor 2014 kunnen die mid-
dag alweer bij het ‘oud vuil’.
Gelofte
Guido en Marc schelen tien minuten, maar een knappe
bolleboos die kan zeggen wie het oudste is. Er is so-
wieso geen greintje verval merkbaar bij de 33-jarige
tweeling. Ze zijn even in Nederland, maar staan klaar
om weer naar hun orde in Italië te vertrekken. Er moes-
ten zaken worden voorbereid, omdat ze op 16 februari
in Stramproy de ‘tijdelijke gelofte’ a eggen. Guido: “De
geloften zijn tijdelijk omdat ze één jaar gelden. Later
leg je de eeuwige gelofte af, die voor altijd bindend is.
Als diocesaan priester behoor je tot een bisdom met
de bisschop als overste. Je hebt bij de wijding beloofd
20
Zonder moeilijkheden kan er geen strijd
Priestertweeling Guido en Marc Kessels
een celibatair leven te leiden in kuisheid, gehoorzaam
te zijn aan de bisschop en het breviergebed (getijden-
boek) trouw te blijven. Je krijgt een eigen honorarium
en woont meestal alleen in de pastorie. Marc vult aan:
“Wij leggen die tijdelijke geloften af ten overstaan van
de provinciale overste van het Instituut van het Mens-
geworden Woord. Dat is onze kloostergemeenschap
in Italië, gesticht door de Argentijnse priester Carlos
Buela in 1984. Wij voelden ons tot deze orde geroe-
pen. Vergelijk het maar met het vinden van je ‘grote
liefde.’Je voelt meteen dat het goed zit!”
Pesten
De broers komen uit een warm nest. Een huis vol ge-
zelligheid, waarbij geloof een centrale rol speelde. In
een tijd dat half Nederland de kerk maar bijzaak vond
en de nachtmis vaak nog het enige ‘katholieke piket-
paaltje’ was. Guido: “Wij gingen als gezin iedere zon-
dag naar de kerk en baden op zondagavond vaak het
rozenhoedje. Ook biechten was ons niet vreemd. Die
christelijke identiteit was als kind en als tiener zeker
niet gemakkelijk. In Rooj waren er mensen die het ab-
soluut oneens waren met onze geloofsbeleving. We
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook