“De stap naar gezond(er) leven is kleiner dan je denkt”

 
Door Desiré Kappert

“Bovenstaande uitspraak geeft aan dat veel mensen het moeilijk vinden een gezondere leefstijl te volgen.” Dat zegt Niels Peulen, coördinator bij Punt Welzijn. Deze welzijnsorganisatie is de laatste jaren zeer actief betrokken bij de (on)gezonde leefstijl van mensen. Zo stimuleren en begeleiden ze kinderen en volwassenen om meer te sporten en bewegen. Daardoor wordt de lichamelijke en geestelijke fitheid van de mensen bevorderd. “In beweging voor nu en later”, is het motto waarmee Punt Welzijn zowel kinderen als volwassenen ‘aan de hand neemt’ om gezamenlijk de leefstijl te veranderen.

Niels Peulen (35) is al jaren verbonden aan Punt Welzijn en is nauw betrokken bij het beleid op het gebied van beweegmogelijkheden. “Punt Welzijn is zo breed en biedt zoveel mogelijkheden om mensen bij te staan en te begeleiden. Wij wijzen niet met het vingertje maar stimuleren en ondersteunen. Binnen onze organisatie hebben we 12 combinatiefunctionarissen. De combinatie zit in het bruggen bouwen tussen deze mensen en verenigingen of scholen. De drempels weghalen door mensen te begeleiden en te introduceren in de mogelijkheden. “

Debbie Wismans (31) werkt al een hele tijd als combinatiefunctionaris, onder andere als vakleerkracht bewegingsonderwijs. “We constateren de laatste jaren een toename van overgewicht bij leerlingen. Dat komt omdat kinderen veel minder bewegen/buiten spelen dan vroeger, maar ook door een (te) slecht leef-, eetpatroon. Wij stimuleren en enthousiasmeren de kinderen en omdat we ze ook het sporten in en rondom school of bij verenigingen aanbieden, kunnen ze ook buiten schooltijden sportief bezig zijn. Maar we monitoren ook tijdens de gymlessen. Als we bij kinderen motorische achterstanden of te veel overgewicht signaleren, kunnen we hen via de leerkrachten en ouders ondersteuning aanbieden. Ook de ouders kunnen eventueel begeleid als het om een andere leefstijl gaat. We stimuleren scholen om bijvoorbeeld meer fruit aan te bieden en ongezonde drankjes uit de scholen te weren.”

“Sport en bewegen maken je fitter, blijer en gezonder”

Niels vult Debbie aan: “Punt Welzijn organiseert ook tal van sportieve beweegactiviteiten. De Urban Sporttour, Straatvoetbaltoernooi, Sportweek, Lekker fit Week, Dag van de Sport. Omdat we naast onze beroepskrachten jaarlijks beschikken over 40 studenten van diverse sport- en bewegingsopleidingen, is ons aanbod erg breed.”

Naast kinderen van basis- en voortgezet onderwijs is Punt Welzijn ook erg actief om volwassenen die hulp nodig hebben te ondersteunen. Esther van den Bor (38) is Beweegmakelaar. “Door diverse omstandigheden (denk aan armoede, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen enz.) kunnen mensen in een isolement komen. Het gevolg kan zijn dat zij niet of nauwelijks meer in beweging komen en zich daardoor steeds slechter voelen. Door met deze mensen in contact te komen (doorverwijzingen van o.a. gemeente, WMO, huisartsen) kunnen we gaan kijken wat ze nog wel kunnen en ze stimuleren om weer in beweging te komen. Op hun eigen niveau en wensen. Omdat ik zelf door een beperking in een rolstoel zit, kan ik makkelijker mensen motiveren en overtuigen dat je met inzet en doorzettingsvermogen een ander leven kunt opbouwen. Vaak merken mensen snel het effect van bewegen of sporten.”

“Als we het samen doen, komen we verder”
Vol overgave vervolgt Esther: “Ik ben nu drie jaar bezig en heb ruim 225 mensen begeleid. Van enkele maanden tot een jaar. Daarna kunnen ze vaak zelfstandig of met een ‘beweegmaatje’ verder. Door meer te bewegen of te sporten, voelen mensen zich veel lekkerder, hebben ze meer lucht, meer zin in het leven en ze hebben mensen om zich heen gekregen. Dat is de kracht van positieve gezondheid.”

“Bewegen is echt een medicijn”, verklaart Niels. “We zijn in Weert uniek met het netwerk dat we hebben opgezet. En in de samenwerking met de scholen, sportverenigingen, zorg, kinderopvang en overheid.” Maar Punt Welzijn wil nog meer maatschappelijke aandacht voor het probleem. Niels: “Ongezond leven is goedkoper dan gezond leven. Goed eten kopen, eten bereiden, sporten e.d. brengen kosten met zich mee. Daarnaast maken het ongezonde aanbod in de supermarkten en de vele reclames over ongezond eten dat mensen te veel in de verleiding komen. Ik vind het een taak van de landelijke overheid om hier meer aan te doen.”

Met hun aanpak, de vakkundige combinatiefunctionarissen en de beweegmakelaars wil Punt Welzijn mensen laten weten wat er aangeboden wordt en welke (goedkope) mogelijkheden er zijn om iets te doen aan een gezondere leefstijl om je daardoor veel beter te gaan voelen.

Nathalie Smit (49)
“Ik heb al jaren last van het chronisch pijnsyndroom en fibromyalgie waardoor ik nauwelijks meer sportte en bijna geen beweging had. Dat leidde tot overgewicht, depressiviteit en veel thuis zitten. Het moest anders, maar ik wist niet wat of hoe. Via een deelnemer van de gymclub kwam ik in contact met Esther van den Bor als beweegmakelaar. Er was direct een klik. Ik ben ingestapt bij haar sportgroep en train daar sinds augustus elke week mee. Ik moest van heel ver komen, maar Esther is zo betrokken en iemand die heel graag wil helpen. Ik kon mijn verhaal kwijt en voelde snel vooruitgang. Het groepje is erg laagdrempelig en heel respectvol. Ik train nu een half jaar mee en voel me veel fitter, mijn conditie is enorm vooruitgegaan, ik kan weer fietsen en heb veel nieuwe contacten opgedaan. Daarnaast ben ik – mede door een maagverkleining – ruim 25 kg kwijtgeraakt. Ik ben het sporten inmiddels aan het opvoeren en Esther is hierin nog steeds erg belangrijk voor mij.”

Nathalie Smit