De Omgevingswet: Wat betekent dat voor jou?

Je hebt er misschien al ergens iets over gehoord of gelezen: de Omgevingswet. Een nieuwe wet die per 1 januari 2024 ingaat. Maar waar gaat deze wet eigenlijk over? En wanneer kun je hier mee te maken krijgen?

De Omgevingswet in het kort

Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving een gezonde, veilige en prettig leefbare plek is, hebben we in Nederland veel regels gemaakt. Zowel voor inwoners als voor bedrijven. Die regels gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt deze regels. Bijvoorbeeld de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen.

Binnen de Omgevingswet is er één digitaal loket voor alle vergunningen, meldingen en aanvragen. Alle regels van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen staan op één plek. Zo vind je gemakkelijker een overzicht van bestaande plannen en regels voor een bepaalde locatie of gebied. En heb je sneller duidelijkheid of een plan haalbaar en wenselijk is en of een vergunning of melding vereist is voor jouw plan. Ook volgt er in veel gevallen al binnen acht weken na aanvraag een besluit. Belangrijk hierbij is wel dat het voortraject goed doorlopen wordt.

Daarnaast biedt de Omgevingswet meer ruimte. Ruimte aan gemeenten om eigen keuzes te maken en ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook om meer initiatief voor draagvlak bij de initiatiefnemer. Wanneer je een idee hebt, zoek je daarvoor dus zelf draagvlak bij de omgeving.

Wanneer krijg je met de Omgevingswet te maken?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij aanbouw, zonnepanelen plaatsen, ideeën voor moestuinen in de wijk of een buurthuis, uitbreiden bedrijf, aanleggen uitrit of het bouwen van een woning of nieuwbouwwijk. Of wanneer je een melding moet doen of een informatieplicht hebt.

Je krijgt ook met de Omgevingswet te maken als jouw buren, de gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben, waarbij iets verandert aan jouw omgeving. In specifieke gevallen is een initiatiefnemer zelfs verplicht om belanghebbenden op tijd te informeren over de plannen.

Uitdagingen binnen de Omgevingswet

Met deze nieuwe wetgeving gaat het hele systeem zoals we het nu kennen op de schop. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Zo moeten vergunningaanvragen voortaan gedaan worden via het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket is straks te vinden via de website van de gemeente. Dit digitale systeem is een ingewikkeld systeem. Dat zal zeker in het begin nog wel eens haperingen vertonen. Inwoners, ondernemers en overheid moeten daarmee leren werken en al werkende worden er aanpassingen gedaan om het systeem zo goed mogelijk te krijgen. We vragen iedereen daarom geduld en begrip.

Lopende procedures en aanvragen

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, kunnen er geen vergunningaanvragen en meldingen meer worden ingediend en behandeld via het ‘oude’ Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan alleen via het nieuwe Omgevingsloket. Als je www.ruimtelijkeplannen.nl wil raadplegen, word je doorgestuurd naar Regels op de kaart in het nieuwe Omgevingsloket.

Aanvragen die voor 1 januari 2024 via het OLO zijn ingediend, kunnen nog een half jaar – tot 1 juli 2024 – via het OLO worden aangevuld. Deze aanvragen worden, tot die tijd, ook volgens de ‘oude’ wetgeving beoordeeld en behandeld. Ook meldingen die uiterlijk 31 december 2023 via AIM zijn ingediend, worden volgens het oude recht behandeld.

Van idee naar omgevingsvergunning

Om je vanaf 1 januari 2024 op weg te helpen met het indienen van een initiatief, conceptverzoek (vooroverleg) aanvraag, melding of omgevingsvergunning wordt de gemeentelijke website bijgewerkt met de nieuwe wetgeving. Op onze pagina’s over de Omgevingswet kun je vanaf 1 januari de juiste ingang voor het indienen van jouw project in het nieuwe Omgevingsloket vinden.

Hulp bij vragen en onduidelijkheden

Weet je niet of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen?
Loop je tegen onduidelijkheden aan in het digitale systeem? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen je graag.

Rondom de inwerkingtreding van de nieuwe wet richten we een speciaal loket in. Wijzigen in: Vanaf 19 december zijn collega’s van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar.

Meer weten?
Kijk op onze website: www.weert.nl/omgevingswet