De nieuwe gemeenteraad van Weert aan de slag 

In maart jl. mochten de inwoners van Weert hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Het opkomstpercentage was 45,2%; er werden 18.784 stemmen uitgebracht.

Weert Lokaal behaalde 12 zetels, DUS Weert 6 zetels, VVD 5 zetels, CDA 4 zetels, D66 2 zetels en Groen Links en PvdA hebben ieder 1 zetel. In totaal 31 raadsleden vormen de gemeenteraad, zij vertegenwoordigen u tot maart 2026.

Het coalitieprogramma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’ werd op 2 juni besproken. De wethouders zijn afkomstig van de partijen Weert Lokaal, VVD en D66 en werden op deze dag door de raad benoemd.

Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders; zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad bepaalt het beleid voor de gemeente, het college voert het beleid uit en de raad controleert of dat goed is gebeurd.

Alle raadsvergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Kom eens een keer kijken.

Voor meer info: www.weert.nl