De middelbare Vrijeschool Roermond, zeker geen leerfabriek!

Begin deze maand is bekend geworden dat in Weert een basisschool voor vrijeschoolonderwijs gaat starten. Dan is het natuurlijk interessant om te weten dat na klas 6 (groep acht) het vrijeschooltraject in Roermond kan worden voortgezet. Maar ook kinderen van reguliere scholen zijn natuurlijk meer dan welkom.
De middelbare vrijeschool van Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond heeft ruim 260 leerlingen, verdeeld over alle leerjaren van het gym/vwo/havo/vmbo-t. De klassen zijn heterogeen. Leraren bieden de stof aan in diverse vormen en niveaus. De basis wordt aan iedereen uitgelegd. Vervolgens verdiepen leerlingen zich in de verwerking op hun eigen niveau in de stof. Via theoretische leervakken en veel creatieve, kunstzinnige en ambachtsvakken (ijzersmeden en houtbewerken) worden ‘hoofd, hart en handen’ aangesproken. Het streven is een innerlijk vuur te ontsteken. Teamleider Maartje van Gent en Ilona Danckaert, lerares Frans en coach in de bovenbouw, gaan met ons in gesprek.

Maartje: ‘We krijgen de laatste jaren steeds meer leerlingen vanuit Weert, als zij-instromers vanuit het regulier middelbaar onderwijs of vanuit het basisonderwijs. Nu er in Weert een vrije basisschool gaat komen, wordt het tijd om ons in het Weertse eens duidelijk kenbaar te maken. De initiatiefneemster van Weert werkt overigens hier bij ons op de vrije basisschool Christophorus. De lijntjes zijn dus kort. We werken intensief samen en bieden ook een doorlopende leerlijn aan. De leerlingen op onze school komen uit het gebied tussen Venlo en Echt. Ja, daar zitten ook twaalfjarigen tussen. Zij komen fietsend, met de bus of trein. De reistijd blijkt voor hen geen probleem omdat ze vol enthousiasme hebben gekozen voor het vrijeschoolonderwijs.’

“Wij zien onze leerlingen in de eerste plaats als mensen met een heel eigen karakter en temperament”

Periodeonderwijs: ruggengraat in het dagrooster

Ilona: ‘Elke schooldag is de lestijd tussen 09.00 en 10.10 uur gereserveerd voor het periodeonderwijs. Een periode duurt 3 weken en wordt gegeven door een en dezelfde leraar. Hij neemt de leerling mee op een bijzondere verdiepingsreis in de gewone schoolvakken. Daarnaast zijn er periodes met specifieke vrijeschoolvakken als voedingsleer, sterrenkunde, filosofie en kunstgeschiedenis. Leerlingen maken hiervan een persoonlijk boekwerkje waarin leerproces, passie en creativiteit zichtbaar worden.’

Het belang van lezen

Maartje: ‘We beginnen elke dag om 08.30 uur met een half uurtje vrij lezen. Het geeft rust en is van belang voor de ontwikkeling van leesplezier en taalvaardigheid. Natuurlijk zijn er ook kinderen die aanvankelijk niet graag lezen, of de voorkeur geven aan een stripboek. Dat mag ook. We koppelen er geen opdrachten aan want lezen moet vooral een plezier zijn. Soms leest de klas een boek of artikel over hetzelfde onderwerp. Bijvoorbeeld bij het thema “Anne Frank”. Ook dan kan het ene kind het gewone dagboek lezen en het andere kind een goede stripversie.’

“Ons onderwijs is een grote ontdekkingstocht. Niet alleen naar de wereld om je heen maar belangrijker nog: naar jezelf”

Ilona: ‘Wij zien onze leerlingen in de eerste plaats als mensen met een heel eigen karakter en temperament. In onze aanpak is de leerling leidend en niet de leerstof. Het woord “vrij” in onze naam betekent “niet gebonden aan vooraf dichtgetimmerde lesprogramma’s en voorgeschreven methodes”. We stemmen de leerstof af op leeftijd. De standaardmethoden voorzien hier niet in. Pas vanaf leerjaar 4 worden bij enkele vakken boeken ingezet, bijvoorbeeld bij wiskunde.’

Maartje: ‘Onze leerwegen leiden naar een diploma. We hebben ieder jaar minimaal dezelfde slagingspercentages als de reguliere middelbare scholen. Maar de route, die ontdekkingstocht, is zeker zo belangrijk als het papiertje aan het einde.

Wij hechten aan inzet om je ontwikkeling waar te maken. Ouders hebben vaak de misvatting dat onze school héél vrij is, waarin de leerling kan doen en laten wat hij wil maar wij hebben ook vaste lesroosters, regels en afspraken. Als een leerling bijvoorbeeld te laat komt, gaan we wel eerst in gesprek omdat er zomaar een goede reden voor kan zijn. Zoals een kind dat een ouder met een gebroken been uit bed helpt.’

Kom een keer een dagje meelopen!
Er valt zoveel te vertellen, nog beter is het om het met eigen ogen te zien. We hebben gemerkt dat leerlingen die hier komen kijken en een dagje meelopen enthousiast worden over onze manier van werken en zich aanmelden.

Wil jij onze vrijeschool ook van dichtbij beleven?
Wacht niet en laat het weten aan onze leerling coördinator Ilaina Verheijen via i.verheijen@mdw.broekhin.nl. Voor alvast een filmpje en uitgebreidere informatie kun je terecht op broekhin.nl/vrijeschool. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram
voor het laatste nieuws en veel foto’s.

Je bent van harte welkom!