De marshmallow en de eikel

“Als we erin slagen langetermijndenkers te zijn, worden we misschien de goede voorouders die toekomstige generaties verdienen” aldus filosoof Roman Krznaric. Hij illustreert die uitspraak treffend met de snelle en kortstondige suikerimpuls die de marshmallow ons levert en de eikel die, geplaatst op een gunstige plek, in decennia uitgroeit tot een krachtige eik voor generaties na ons.  Een goede voorouder zijn, dat is een inspirerende en tegelijk heel ingewikkelde opgave voor ons allemaal. Bij je beslissingen eerst en goed doordenken welk effect deze hebben op de generaties van onze kinderen en kleinkinderen. Als basis voor maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen.

In Leeuwarden gingen ze in 2022 met deze uitdaging op een verrassende manier aan de slag. Een jaar lang wandelde er een bos door de stad. Letterlijk. 1200 Bomen in gigantische boombakken bewogen zich gedurende 100 dagen traag door de stad. Op elke plek waar het bos halt hield, gebeurden er bijzondere dingen. Mensen vertraagden hun pas, gingen lunchen in de luwte van de bomen, kwamen in gesprek op de rand van de boombakken, begonnen te glimlachen. De Leeuwarder politiek kwam samen, omringd door de bomen, en nam de motie Toekomstdenken aan. Een mooie eerste stap om bij besluitvorming structureel verder te kijken dan de korte termijn. Daarbij laten ze zich inspireren door kunstenaars, filosofen, theologen en wetenschappers. In onze regio Midden-Limburg kennen we het platform Konnekt’os waarin ondernemers en maatschappelijke partners verenigd zijn die werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inspirerende bijeenkomsten op verrassende locaties en boeiende sprekers beogen eenzelfde effect als het wandelende bos van Leeuwarden. Recent reikten ze overigens de Konnekt’os MVO-prijs uit aan Heerschap Groep die met hun aanpak de titel ‘meest inclusieve ondernemer van Midden-Limburg’ verdienden. Een titel om trots op te zijn!  Om op een aantal grote thema’s als brede welvaart, economie en ecologie belangrijke stappen te zetten zijn de zeven Midden-Limburgse gemeenten gestart met een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Onder het motto ‘juist wat indruk maakt staat onder druk in Midden-Limburg’. Toekenning van een Regiodeal met het Rijk is daar een eerste succes in. En stel je nou eens voor dat we er in slagen langetermijndenkers te zijn en geïnspireerd worden beslissingen te nemen die ons tot de beste voorouders van toekomstige generaties maken. Dan maakt Midden-Limburg met gemak nog decennialang indruk. Misschien moeten we ons daar de hulp van ons eigen ‘wandelend bos’ bij gunnen.

Birgit Op de Laak
burgemeester Nederweert