De aanloop naar een openluchtspektakel

Antje – De Musical

Door Frits Nies
Tijdens het komende pinksterweekeinde (17, 18 en 19 mei) is het Stationsplein in Weert openluchtpodium voor de opvoering van Antje – De Musical. Stichting Wieërt Amezieërtj laat met veel lokale vrijwilligers zien en horen wie de legendarische vlaaitjesverkoopster Antje van de Statie was. Ook trekt deze musical parallellen tussen de tijd van Antje, ruim honderd jaar geleden, en nu. Emancipatie, crisis, oorlog, vluchtelingen, pandemie, migratie, het komt allemaal voorbij. Met veel zang en dans, een lach en een traan. Op dit moment zijn de laatste voorbereidingen, in de aanloop naar een groots openluchtspektakel.

Repetitie

Het is woensdagavond, eind maart, in Buurthuis Moesel: repetitieavond. Een van de vele repetities in de aanloop naar Antje – De Musical. Rondom het vrije speelvlak op de zaalvloer zitten en staan vele tientallen medewerkers. Allemaal vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om straks iets neer te zetten op het Stationsplein van Weert wat we niet licht zullen vergeten. Dat vergt concentratie en gezonde zenuwen.

En dat merk je. De sfeer is speels gespannen. Regisseur Dorus van den Bosch beweegt over de vloer als een dompteur tussen de leeuwen in de piste, met in zijn hand een script in plaats van een zweep. Hij volgt nauwgezet in elke scène alle bewegingen, teksten en gezangen van de spelers en geeft tussendoor de nodige aanwijzingen en bemoedigende knikjes.

Lokaal verhaal

Ook de techniek repeteert mee. Op het podium van de buurtzaal zitten Fer Nijsen en Peter van den Bosch aan de computer om van daaruit op zaalscherm de speciaal ontworpen beelden aan te sturen die straks via grote videoprojecties alle scènes begeleiden op het Stationsplein. Als decor voor deze zogeheten video mapping dient dan een videowall die wordt opgetrokken tussen het station en Brasserie-Hotel Antje van de Statie. Ook verschijnen er animaties en beelden op de hoofd- en zijwanden van het monumentale Weerter station.

De muziekbanden voor de ruim dertig zangstukken in de musical zijn ook klaar en worden bij elke scène ingestart. Dat is telkens weer een prettige verrassing, een vertrouwde melodie horen die je kent van een Engels-, Frans- of Duitstalig lied en dan daarop een Weerter tekst horen zingen met een lokaal verhaal.

Groepsdynamiek

Na elke scènerepetitie klinkt er applaus van alle aanwezige vrijwilligers voor hun collega’s. Zelfs al verloopt niet elke scène even vlotjes en klinkt nog niet alle (samen)zang even zuiver. Er is nog werk aan de winkel, maar daarvoor is ook nog alle tijd. En het groepsgevoel is duidelijk sterk aanwezig, dus aan de nodige onderlinge dynamiek zal het niet liggen. Dat merken ook de aanwezige bestuursleden van Wieërt Amezieërtj die links en rechts verspreid aan de tafels zitten, niet alleen om de repetitie te volgen, maar ook om onderling en met anderen nog allerlei zaken ter voorbereiding te bespreken. Daarbij zorgen vrijwilligers vanachter de bar voor consumpties om de keel te smeren en de zenuwen te kalmeren.

Buitenproef

Vanaf eind april wordt de aanloop extra spannend. Nadat het hele musicalgezelschap zich voor een speciale sponsoravond heeft verplaatst naar Rijo Stables aan de Koekoeksweg zullen daar tot en met 13 mei voor de serieuze proef op de som nog enkele repetities plaatsvinden. In de rijbak van de manege wordt op ware schaal het hele speelvlak van het Stationsplein uitgezet. Ook alle rekwisieten en automobielen doen hier mee. Zo moet blijken hoe het samenspel tussen verteller Ton Adriaens, acteurs, zangers en figuranten uitpakt op een speelvlak dat in omvang gelijk is aan dat van het Stationsplein. Ook de dansers en hun choreografie krijgen hier alle benodigde ruimte.

Generale

In de week vóór Pinksteren wordt het Stationsplein van Weert afgesloten voor alle verkeer. Tegelijkertijd wordt het plein omgebouwd en ingericht voor Antje – De Musical. Op maandag 13 mei start de opbouw van de tribunes en van geluid, licht en videowall. Op dinsdag 14 mei worden alle looplijnen uitgezet met spelers en figuranten, in repetities zonder zang. Woensdag 15 mei volgen de soundchecks en techniekrepetities. En op donderdagavond 16 mei is de generale repetitie. Daarna verplaatst de spanning zich naar het publiek, dat vol verwachting is gezien de uitverkochte tickets.