Coronahelden en -hufters

Er zijn heel wat acties op touw gezet om ‘onze helden in de zorg’ een hart onder de riem te steken. En terecht, hun inzet en betrokkenheid kent geen grenzen, het zijn de frontsoldaten in deze oorlog tegen corona. We hebben geapplaudisseerd, gezongen, hartjes voor het raam gezet en ‘wit voor de zorg’ gedragen. We hebben ze gebak en bloemen aangeboden. Hartstikke goed natuurlijk, maar het zijn wel dezelfde mensen die enkele maanden geleden op het Malieveld demonstreerden omdat ze onderbetaald worden. Laten we daar ook even bij stilstaan. Hoe gaan we na deze coronacrisis met deze ‘helden’ om? Waar gaat straks ons belastinggeld naar toe? Blijft het bij een gebakje en een bloemetje of gaat de overheid het nationale huishoudboekje anders inrichten?


Iedere medaille heeft namelijk zijn keerzijde, en dan doel ik op giga-coronahufters. Multinationals bijvoorbeeld die op grote schaal belasting ontduiken of op zijn minst ontwijken en nu aankloppen voor overheidssteun. Een voorbeeld: Booking ontving de afgelopen jaren bijna 2 miljard euro aan Nederlandse staatssteun. Onder andere via de 30%-regeling die bepaalt dat de vele expats werkzaam in Amsterdam de eerste vijf jaar over 30 procent van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Daarnaast maakte Booking tussen 2010 en 2018 gebruik van de ‘innovatiebox’ van de Belastingdienst. Over de inkomsten in deze box betaalde Booking tot 2018 niet 25, maar slechts 5 procent winstbelasting. Sinds 2018 is dit 7 procent. Die regeling is bedoeld om technische innovatie te stimuleren, maar daar komt bij Booking in de praktijk weinig van terecht. Booking maakt al jaren miljarden winst maar toch houdt dit bedrijf nu de hand op bij de belastingbetaler om de salarissen van het personeel in Nederland te kunnen blijven betalen. De winst van 4,9 miljard euro in 2019 werd namelijk grotendeels in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Bovendien kocht Booking voor 8 miljard euro eigen aandelen op waardoor de prijs hiervan omhoogschoot en daarmee ook de in aandelen uitbetaalde bonussen voor het management. De CEO kreeg het afgelopen jaar aan bonussen en aandelen 20,5 miljoen dollar uitgekeerd! Ofwel: De winst in goede tijden is voor de aandeelhouder, de problemen door eigen (wan)beleid worden schaamteloos afgewenteld op de samenleving. FOEI


Een tweede groep giga-coronahufters zijn de achterlijke oudtestamentische schijnheilige religieuzen in de bijbelbelt, die orthodox-gereformeerde strook dwars door Nederland. U merkt, het zit mij hoog. In maart stuurde de dominee van de Bethelkerk in Werkendam, naar aanleiding van de coronacrisis aan alle kinderen uit die gereformeerde gemeente een brief. Enkele citaten: -“Jullie zullen vast wel nagedacht hebben hoe het allemaal komt. Het komt door onze zonden. De Heere woont in de hemel en ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en bij de kinderen. Zij doen boos, praten boos en denken boos. Daarom is de Heere toornig op ons en stuurt Hij een ziekte.” -“Maar vóórdat Jezus komt, stuurt Hij zoals de koning eerst zijn knechten stuurt, éérst het coronavirus om ons te straffen. Waarom? De Heere wil dat jij gaat bidden. De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen. De Heere wil dat jij niet meer zoveel houdt van al je mooie spulletjes. De Heere wil dat jij niet zoveel tijd verknoeit achter de computer. De Heere vraagt jouw hele hart. Het is een groot wonder als je al een nieuw hart mag hebben. Dan mag je de Heere liefhebben. Heb jij nog geen nieuw hart? Dat is heel erg. Ga maar bidden.” En Werkendam was niet de enige plaats waar zo’n mafkees corona als een straf van God zag. In Rijssen, in Krimpen aan de IJssel, eigenlijk in die hele bijbelbelt kwamen deze verhalen van de kansel en ook in het Reformatorisch Dagblad werd de verspreiding van het coronavirus geduid als straf van God. FOEI