Clement Group: nieuwe werkvormen resulteren in een mooie win-winsituatie.

Door: Nicole Smolenaers.

Het leven is te kort om te verspillen aan een baan waar je niet gelukkig van wordt.’

In bijna dertig jaar tijd is Clement Group uitgegroeid tot een full service, volledig gecertificeerd metaalbewerkingsbedrijf met een uitstekend up-to-date machinepark. Het bedrijf, dat gevestigd is op industrieterrein De Kempen, biedt innovatieve totaaloplossingen en weet alert te anticiperen op de marktbehoefte. “Onze projecten en de technologieën die we daarvoor inzetten zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd, daarom vinden wij het ook hoog tijd voor nieuwe vormen van organiseren van het bedrijf. Bovendien heeft de jongere generatie – ook wel generatie Z genoemd – die de komende jaren de arbeidsmarkt betreedt, andere wensen en eisen. Daar kunnen we niet van wegkijken”, aldus directeur Mart Clement.

V.l.n.r. Mart Clement, Hay Lempens en Roy Moonen.

In totaal werken ruim zestig hooggekwalificeerde en enthousiaste medewerkers bij Clement Group, verdeeld over de afdelingen engineering, (groot) verspaning, lassen rvs-staal-aluminium, plaatwerk en reparatie (intern en extern). Voor de directeur is het essentieel dat deze medewerkers met plezier naar het werk komen. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin drie belangrijke pijlers voor hem.

Vanuit deze gedachte is het managementteam, bestaande uit Hay Lempens (39), Roy Moonen (28) en Mart Clement (62) zelf, sinds 2018 ‘het nieuwe werken’ gaan invoeren. Mart: “In het VPROprogramma Tegenlicht deelde Ricardo Semler zijn ideeën over geluk, openheid en wijsheid. De Braziliaanse topondernemer vertelde hoe hij deze integreerde in zijn bedrijf; hij bouwde een wereldimperium op met de simpele vraag: hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Zijn visie sprak ons enorm aan en inspireerden ons tot verandering.”

Zelfsturende teams
Concreet houdt dit in dat medewerkers binnen de tijdspanne van 06.00 en 18.00 uur naar eigen inzicht hun werkdag invullen. Iedere afdeling heeft
een werkstation waar alle medewerkers toegang hebben tot de productieplanning. Daar kunnen ze alle gegevens digitaal inzien en zelf het productieproces zo efficiënt mogelijk inplannen, eventueel in overleg met andere afdelingen. “Deze vakmensen kunnen veel beter zelf bepalen hoe en wanneer ze het werk doen. Daar zijn geen managers voor nodig, wij werken met zelfsturende teams”, zegt Mart.

‛Door de flexibele werktijden kan ik mijn werk beter afstemmen op mijn thuissituatie, zo kan ik meer tijd doorbrengen met mijn gezin’. Paul Verdonschot.

“Uitgangspunt is dat medewerkers bewust de tijd en middelen kiezen waarmee ze hun taak optimaal kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. We sturen dus op resultaat en betrokkenheid. Dit geeft de medewerker meer verantwoordelijkheid maar ook meer vrijheid. Samenwerking, wederzijds vertrouwen, transparantie en communicatie zijn daarvoor onontbeerlijk.” Hij vult aan dat in het verlengde hiervan medewerkers ook inspraak hebben over het machinepark. “Zij weten veel beter dan ik over welke eigenschappen een nieuwe machine moet beschikken.”

Opleidingsmogelijkheden
De voordelen voor medewerkers kunnen we als volgt samenvatten: flexibele werktijden, meer zelfsturing, betere afstemming werk en privé, meer vrijheid en voldoening. “Vergeet niet dat we ook mensen stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen. We bieden opleidingsmogelijkheden aan, zowel vaktechnische opleidingen als trainingen voor persoonlijke groei en talentontwikkeling”, vertelt de directeur bevlogen verder. “Wanneer iemand hulp nodig heeft bij zijn functioneren, speuren we daar samen de oorzaak van op en zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door een interne overplaatsing, een externe cursus of een coachtraject. Werkgeluk ervaar je als je je nuttig voelt, gewaardeerd wordt en plezier beleeft aan dat wat je doet. Het leven is te kort om tijd te verspillen aan een baan waar je niet gelukkig van wordt. Als werkgever wil je toch dat medewerkers de beste versie van zichzelf worden!”

  • ‛Als ik een afspraak heb, kan ik mijn rooster zelf zo indelen dat ik hier geen verlofuren voor hoef in te leveren; ik kan werk en privé dus beter op elkaar afstemmen.’ Freek Poos.

Mart verwacht dan ook dat medewerkers het zelf aangeven als ze ergens tegenaan lopen of ergens mee zitten. De open bedrijfscultuur laat dat ook toe. “Mensen spreken elkaar onderling ook makkelijk aan op bepaalde zaken. Dat is een van de grote pluspunten van het werken
in teamverband. Dankzij het vertrouwen en de vrijheden zijn ze, indien nodig, ook sneller bereid een extra steentje bij te dragen en dat heeft een positief effect op onze dienstverlening. De nieuwe werkvormen resulteren in een mooie winwinsituatie.”

Meer innovatiekracht en efficiency
De grote winst vanuit de werkgeverskant gezien: groeiende productiviteit, flexibelere dienstverlening, meer innovatiekracht en efficiency, minder ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. “Het is geweldig om met gemotiveerde, enthousiaste mensen te werken. De sfeer op de werkvloer is altijd heel ontspannen en de saamhorigheid is groot.”
Grote concerns in de financiële wereld werken al langer vanuit deze principes, maar in de metaalsector wordt dit wel als zeer vooruitstrevend gezien. Clement Group hanteert uiteraard de cao Metaal & Techniek maar maakt wel een vertaalslag gericht op de toekomst. “Deze industrie zit drastisch om vakmensen verlegen. Het dreigende personeelstekort is een van de grootste belemmeringen voor de bedrijfsgroei. Om nieuwe krachten te blijven aantrekken en te behouden zijn nieuwe vormen van organiseren noodzakelijk. En het maakt het ondernemen zoveel leuker.”

Werken bij Clement Group.
Wil je deel uitmaken van een hecht, enthousiast en ervaren team? Kies dan voor een carrière of stageplaats bij Clement Group. Je leert de kneepjes van het vak van vakmensen met jarenlange ervaring. Je mag eigen verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen aangaan, doorgroeien en jezelf ontwikkelen en specialiseren. Mail je motivatie en cv naar: info@clement-weert.nl of bel met Hay Lempens (0495-537424)