CFS maakt vervuild water geschikt voor hergebruik

Onze welvaartseconomie: de lusten maar ook de lasten

Al ons huishoudelijk afvalwater verdwijnt via de gootsteen naar het riool en gaat naar de zuiveringsinstallatie aan de Graafschap Hornelaan. Het vervuilde water wordt gezuiverd en gaat via het kanaal naar de Noordzee, terug naar de natuur. Bedrijven produceren ook afvalwater. Bij alles wat er gemaakt wordt, of dat nou gaat om een bankstel, een tv, een auto of een computer, komt er afvalwater vrij. Hebt u zich al ooit afgevraagd waar dat afvalwater naar toe gaat? Water met olie en metalen? Of met farmaceutische ingrediënten? Lozen op het riool mag niet meer. Bedrijven zijn verplicht het afvalwater op te vangen en aan te bieden bij een erkend afvalverwerker. Een van die bedrijven is CFS (Chemisch Fysisch Scheiden) aan de Wetering in Weert.

Peter van Tuel

Terug naar de natuur

Dagelijks komen er tien tot vijftien vrachtwagens binnenrijden. Samen zijn die goed voor zo’n drie tot vierhonderd ton afvalwater per dag. Peter van Tuel (salesmanager) legt uit wat daarmee gebeurt: “Al het afvalwater komt binnen op een uniek nummer zodat we later ook precies kunnen herleiden waar het water vandaan komt. Onze mensen nemen een monster en binnen een kwartier hebben we getest of we deze vracht kunnen verwerken. Huishoudelijk afval wordt op een biologische manier gezuiverd. Wij hebben hier te maken met afvalwater waar bijvoorbeeld zware metalen in zitten. Dat vraagt om een andere aanpak. Door met een bepaald ‘recept’ het water een chemische voorbehandeling te geven en het vervolgens te ‘centrifugeren’, kunnen we op een milieuvriendelijke manier het slib met de verontreinigingen van het water scheiden. Van de zestigduizend ton afvalwater dat hier binnenkomt, gaat 80% gezuiverd water terug naar de natuur.”

Afval voor energie

Het slib dat overblijft wordt geanalyseerd en heeft ook nog een nuttige toepassing. Als het organisch materiaal is (dat wil zeggen alles wat ooit geleefd heeft, zoals planten), dan kan dit restproduct gebruikt worden als brandstof voor het opwekken van energie. Anorganische overblijfselen, dat zijn bijvoorbeeld metalen als kwik, lood, tin en arseen worden ‘geïmmobiliseerd’: dat wil zeggen dat ze (net als asbest) ingepakt worden in betonnen blokken zodat ze niet meer in het milieu terecht kunnen komen. Deze blokken worden op een veilige plek op de Maasvlakte gedeponeerd.

Schadelijk

CFS is voorbereid om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit het afvalwater te verwijderen. ZZS vormen een ernstig risico voor de volksgezondheid wanneer ze in het milieu terecht komen. Het moet dus voorkomen worden dat deze stoffen via afvalwater in het oppervlaktewater worden geloosd. Peter: “Zeer Zorgwekkende Stoffen, hebben ze pas kortgeleden ontdekt, zitten bijvoorbeeld op onze waterafstotende kleding, onze schoenen en ook op onze anti-aanbakpannen. We gebruiken deze producten al jaren en het afvalwater hiervan zit ook al jaren in ons milieu. Pas recent weten we hoe schadelijk dit afvalwater is. Dit water mag nu niet meer geloosd worden, maar wij mogen het ook nog niet uit het water halen. Daar is nog geen vergunning voor afgegeven. Dat heeft uiteraard ook alleen zin als het landelijk gebeurt. Dat is nog een lang politiek traject”, vertelt Peter.

Lusten en Lasten

Zoals eerder gezegd: álle bedrijven produceren afvalwater. Bij alles wat gemaakt wordt, komt afvalwater vrij. Peter: “We moeten ons met z’n allen realiseren dat de consumptiemaatschappij waarin wij leven ook zijn keerzijde heeft. We willen allemaal een auto, leuke kleren, nieuwe meubels en een huis met leuke accessoires die ook nog wisselen per seizoen. We willen wel de lusten maar zullen ook de lasten onder ogen moeten zien. Ik ben er trots op dat CFS een bedrijf is dat de ongezonde gevolgen van deze consumptie kan verwijderen. Dat ons in feite de luxe geeft om het leven te leiden dat we willen leiden. Ik denk dat wij met CFS een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaartsmaatschappij. Veel mensen dreigen de schaduwzijde van onze welvaart een beetje uit het oog te verliezen. Daar mogen we af en toe best even bij stilstaan.”

Hart voor techniek, chemie en milieu

Bij CFS aan de Wetering in Weert werken vijfentwintig mensen. Enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in chemie en milieu zijn altijd welkom. Peter: “Willen we ook voor de toekomst dit belangrijk werk blijven doen, dan zijn we daarin natuurlijk ook afhankelijk van de goede mensen die dit werk kúnnen doen. Mensen die geïnteresseerd zijn in chemie en hart hebben voor het milieu kunnen zich melden. Met een baan bij CFS kan je echt iets betekenen voor onze maatschappij en het milieu!”