Bijzondere maanden

Eind mei. Dat is waar de kalender nu ongeveer op staat. Over zo’n 31 weken is het Kerst, de tijd vliegt. Maar eerst neem ik u graag even mee in de afgelopen bijzondere periode. 

Het begon voor mij op 26 april met de jaarlijkse Lintjesregen. U moet weten dat uw burgemeester houdt van mooie tradities. Het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen is er zo een. Dit jaar zijn er maar liefst 12 inwoners namens onze Koning verblijd met een lintje. Eigenlijk is het niet verblijden, maar eren. Feitelijk een dubbele eer. Voor de mensen die de onderscheiding ontvangen, voor mij als burgemeester om ze te mogen uitreiken. Het is zeker niet niks! Maar het is ook de periode dat de inwoners die eerder zijn onderscheiden nog ons extra fier mogen zijn op deze erkenning.

Er zijn die ochtend heel wat jaren van vrijwilligerswerk en maatschappelijke inzet voorbij gekomen. Allemaal inwoners die het zelf helemaal niet bijzonder vinden wat ze doen. Maar dat is het natuurlijk wel! Zonder vrijwilligers geen samenleving die naar elkaar omkijkt. We hebben ze in deze tijden broodnodig.

Onze maatschappij draait voor een groot deel op vrijwilligers en belangeloze inzet. Dorpscommissies, bewonerscommissies, kindervakantiewerk, scouting en heel veel andere stichtingen en verenigingen zouden niet bestaan zonder al deze hulp. Net als veel vrijwillige hulp in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, absoluut onmisbaar is. 

Voor mij is het ieder jaar prachtig om te zien hoe mensen reageren op de verrassing dat zij speciaal in het zonnetje worden gezet. Blijdschap, emoties, maar meestal een enorme bescheidenheid. 
Weert stond dit jaar landelijk op de kaart. Ik mocht de oudste persoon van Nederland een lintje opspelden. De heer Saes is met zijn 93 jaar nog steeds een graag geziene vrijwilliger in onze gemeente. Uniek! En dat met een bescheidenheid die deze persoon siert. Ik wens de heer Saes een goede gezondheid en nogmaals heel hartelijk dank!
Ruim een week later werden we weer met de neus op de feiten gedrukt tijdens de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Oorlog, historisch en actueel, heeft grote impact op de samenleving. Helaas worden wij nog steeds dagelijks geconfronteerd met de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert. Ruim 270 ontheemde Oekraïners wonen op dit moment in de opvanglocatie in Weert. Daar hebben zij een tijdelijk thuis, een basiskamer met gedeelde voorzieningen. Absoluut geen luxe, maar wel veilig. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik hoop oprecht dat ik tijdens de volgende 4 mei herdenking kan melden dat veel Oekraïners weer veilig naar huis zijn gegaan. Het beeld en de huidige stand van zaken laten helaas anders vermoeden. Ik denk dat het beroep op de Weerter samenleving en haar regio nog groter zal gaan worden. Een zoektocht die wij met z’n allen in gezamenlijkheid en met respect voor elkaars mening kunnen realiseren. 

Dit jaar mocht ik de herdenking bijwonen in Weert bij de Rumolduskapel. De kapel is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Heel bijzonder dat een zangkoor, bestaande uit tweede en derde generatie Nederlanders, uit Canada was overgekomen om de herdenking bij te wonen! 
Zo komen we na een bijzondere periode weer terug bij de kalender. Die loopt gelukkig gewoon door. We gaan zien wat er nog meer op ons pad komt voor het Kerst is. 

Raymond Vlecken
burgemeester Weert

Elke maand in Weert Magazine afwisselend de column van de burgemeesters van
Weert en Nederweert.