Bewonersorganisatie al 20 jaar ‘luis in de pels’ Wie is de BOB en wat doen ze?

In Weert zijn 15 wijk- en dorpsraden actief. In het centrum is er een bewonersorganisatie. Ze houden zich allemaal bezig met de leefbaarheid in de betreffende kernen of dorpen. Het belang van de bewoners staat daarbij voorop. De Bewoners Organisatie Binnenstad (kortweg BOB) bestaat ondertussen 20 jaar. In die jaren is er veel werk verricht. Meestal achter de schermen. Tijd voor een nadere kennismaking.

Ruim 20 jaar geleden richtten enkele bewoners van het centrum de organisatie op om beter te kunnen opkomen voor de belangen van de inwoners van de binnenstad. In hun oprichtingsstatuten staan drie thema’s centraal: Schoon, heel en (sociaal) veilig. Deze uitgangspunten zijn nog steeds actueel. Daarnaast informeert de BOB de bewoners over evenementen, projecten en ontwikkelingen in de binnenstad. De BOB vertegenwoordigt het centrum binnen de singels, de Heiligenbuurt en het gedeelte tussen de Vogelsbleek, Graafschap Hornelaan en Maaspoort. Totaal zijn dat 2516 woningen waar ruim 3800 mensen wonen.

Belangrijke gesprekpartner
De BOB is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner en neemt in die hoedanigheid deel aan diverse overleggen. Zo zitten ze in het bestuur van Centrum Management, waarin ook retail, horeca en vastgoed is vertegenwoordigd. Verder hebben zij regelmatig overleg met de horecaondernemers, zijn er gesprekken met Punt Welzijn, Wonen Limburg en uiteraard met de politie en de gemeente. In dat laatste overleg worden ook de overlastmeldingen besproken. Het spreekt voor zich dat het uitgaansleven en de evenementen in het centrum regelmatig leiden tot geluidsoverlast, vernielingen, belemmeringen en andere vormen van overlast. De BOB streeft ernaar om structurele problemen of klachten op te lossen en deze door intensief (preventief)overleg te voorkomen. Bij grotere evenementen als kermis, carnaval, braderie of koningsnacht schuiven bestuursleden van de BOB vooraf aan bij een overleg, worden tijdens de evenementen de klachten geïnventariseerd en waar mogelijk direct opgelost. Achteraf wordt er open en kritisch geëvalueerd met de organisatoren. Op deze manier werk je aan een levendig centrum, waar het goed toeven en leefbaar is.

Handhaven
Het bestuur van de BOB is fel op het handhaven in geval van terechte klachten en overlast. Geluidshinder is volgens hen een vervelend en hinderlijk gegeven. Daarom hebben ze een aantal voorstellen gedaan aan de gemeente, waaronder het op een andere manier meten; in plaats van dBa (decibellen) willen ze dat er gemeten wordt op dBc, waarbij de lagere bastonen beter meetbaar zijn. Het zijn juist deze dreunende tonen die veel tot overlast leiden. Tonen die vaak nabij de speakers niet hoorbaar zijn maar door de bebouwing ver gedragen worden. De BOB vindt het dan belangrijk dat de veroorzaker van deze overlast hierop aangesproken wordt en dat er consequenter gehandhaafd wordt door politie of gemeente.

Luis in de pels
In de afgelopen 20 jaar is de Bewoners Organisatie vaak ‘lastig’ geweest. De belangen van de bewoners in de stad zijn anders dan de belangen van ondernemers of organisatoren van evenementen. Door voortdurend te blijven opkomen voor de bewoners werd de BOB vaak ervaren als ‘luis in de pels’. Op een overleg zou de burgemeester ooit gezegd hebben: ‘als luis mag je kietelen maar niet irriteren’. Een teken dat de BOB er bovenop zit en goed opkomt voor de bewoners van de binnenstad. En dat al 20 jaar.

Wens
Naar de toekomst toe heeft de BOB nog wel wat wensen. Zo zouden ze graag de wijkteams terug willen zien, ook voor de binnenstad. Een team dat zorgdraagt voor het onderhoud, de verlichting, vuilnis en zaken als bijvoorbeeld ‘scheve stoeptegels’. Een team dat als het ware ‘de ogen en de oren’ van de wijk is. Daarnaast zouden ze graag zien dat er een soort commissie komt waarin makelaars, vastgoedeigenaren en gemeente samenwerken om de leegstand aan te pakken. Met de in Weert nog in te voeren ‘leegstandswet’ als ondersteuning. Hiermee zou de leegstand in de binnenstad beter aan te pakken zijn. En meer mogelijkheden voor verhuur van panden op kortere termijn en het schoonhouden van panden. Leegstand en slecht onderhoud leidt tot verloedering. Ook steunt de BOB, in samenwerking met Punt Welzijn en de KBO, de realisatie van wijkvoorziening in het centrum voor senioren van Weert. Eén locatie – bijvoorbeeld een deel van de Poort van Limburg– waar het totale aanbod voor senioren wordt gecentraliseerd. En ze willen een oplossing voor het fietsprobleem op de promenades. Volop uitdagingen in de komende jaren voor de actieve en jarige BOB!