Allerzielen

Op 2 november wordt in de katholieke kerk al eeuwenlang Allerzielen gevierd. In de kerken wordt dan gebeden dat de overledenen vanuit het vagevuur de hemel mogen binnengaan. Ook dit jaar zullen weer veel mensen het graf van hun overleden naasten bezoeken. Grafstenen worden schoongemaakt en traditioneel worden er potten met chrysanten op het graf gezet. Zo ook op de algemene begraafplaats in Weert.

Het kerkhof aan de Molenpoort in Weert is niet alleen met Allerzielen een bezoek meer dan waard. Wist u bijvoorbeeld dat dit kerkhof het eerste kerkhof in Nederland is dat buiten de oorspronkelijke stadsmuren is aangelegd? Dat gebeurde in 1781 op gezag van keizer Jozef II van Oostenrijk. Weert behoorde toen tot de Oostenrijkse Nederlanden. Voordien werden de overledenen naast (aan het Oud Kerkhof) of zelfs ìn de kerk begraven. Bijzonder is ook dat op het voorste gedeelte van het kerkhof aan de Molenpoort zowel Britse als Duitse soldaten zijn begraven. Er is ook een gemeenschappelijk graf van Franse vluchtelingen die in de Eerste Wereldoorlog in Weert aan de Spaanse griep zijn gestorven. 

Rechts van de ingang van het kerkhof is een apart gedeelte waar protestanten en andere niet-katholieke gelovigen worden begraven, zoals bijvoorbeeld mensen uit de Molukse gemeenschap, hindoestanen of moslims. Ieder graf vertelt een verhaal. Als stadsgidsen willen we in de nabije toekomst daarom nog een speciale kerkhofwandeling samenstellen. 

Opmerkelijk vind ik persoonlijk de twee zuilen die je ziet als je het kerkhof oploopt.

Overal elders zie je de bekende uitdrukking ‘Heden ik, morgen gij’. Behalve op de zuilen die bij de algemene begraafplaats aan de Molenpoort staan. Daar staat duidelijk te lezen ‘Gisteren Mij, Heden U’. 

Het past natuurlijk niet in het nieuwe marketingplan van de gemeente Weert, maar de conclusie kan niet anders zijn dan dat we in Weert één dag korter leven. 

Door Koos Neijnens i.s.m. Stadsgidsen Regio Weert  •  Reageren: info@stadsgidsenweert.nl  •  Foto: Gemeentearchief Weert (gemeentearchiefweert.nl)