Storm raast over Limburg

In de nacht van 13 op 14 november 1940 raast er een zware westerstorm over Nederland. In Weert wordt de 47,5 meter hoge houten spits van de kerktoren opgetild en stort neer op hotel ‘De Vesper’ aan de Korenmarkt. Op de foto is de ravage duidelijk te zien. In het midden van de foto zie je de wijzerplaten van de toren nog liggen.

Aan den dood ontsnapt

In de Limburger Koerier van 15 november 1940 lezen we dat het een wonder is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Immers logeerden er op dat moment elf personen in het hotel. De krant schrijft verder: “Van de bovenverdieping bleef zoo goed als niets gespaard, doch wonder boven wonder werd het bed van den hotelier en zijn echtgenoote beschermd door een balk in het plafond, terwijl verder de heele zaak instortte. Evenzoo verging het de 21-jarige Toos Neijnens. 

Een gedeelte van de torenspits kwam in haar kamertje terecht. Een wand werd geheel ingedrukt, doch het bed werd niet geraakt en klauterend over het met leien bedekte torendak, kon zij uit bed kruipen en via de gang, die gedeeltelijk was ingestort, achter in den tuin komen”. Die Toos Neijnens was mijn tante Toos. Niet alleen tante Toos heeft het gered, maar ook het Mariabeeldje dat op haar kast stond. Het was boven op haar gevallen en tante Toos heeft het meegenomen tijdens haar roemruchte klautertocht naar beneden. Zij heeft het beeldje altijd gekoesterd en weigerde het terug te geven aan ‘den hotelier’. Toen zij in januari 2015 op (bijna) 96-jarige leeftijd overleed, stond bij de crematie het Mariabeeldje op haar kist. Al die jaren heeft Maria haar beschermd.

Door Koos Neijnens i.s.m. Stadsgidsen Regio Weert
Reageren: info@stadsgidsenweert.nl
Bron: Beeldbank Gemeentearchief Weert