Processie in het Hofje van Ouden van Dagen

Op donderdag 16 juni jl. vond in de stad weer de jaarlijkse sacramentsprocessie plaats. Deze processie kreeg in 2018 nog landelijke aandacht in de eerste aflevering van de tv-serie ‘Tachtig Jaar Oorlog’.

Op de foto uit 1952 zien we overigens niet de sacramentsprocessie, maar een bijzondere Mariale Ommegang met het beeld van de Sterre der Zee uit Maastricht. De toenmalige bisschop Mgr. Lemmens liet het beeld door alle parochies en buurtschappen in Limburg rondgaan.

De foto is gemaakt op de hoek van de Boerhaavestraat en de Johanna van Meursstraat. In 1949 werd in deze straat het ‘Hofje voor ouden van dagen’ gebouwd. De huurhuizen zijn in 2014 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In het oorspronkelijk plan hadden de huizen geen douche of lavet. De senioren moesten met hun handdoek en stukje zeep naar een centraal badhuis. Dat badhuis was gepland in het gebouw op de achtergrond, waarvoor de witte vlag wappert, op de hoek van de Egmondstraat. Het plan is echter nooit zo uitgevoerd. Stel je anders eens voor: zo’n dertig bejaarden die op zaterdagmiddag bij toerbeurt naar het badhuis lopen.

In het pand woonde lange tijd de kunstzinnige familie Stribos-Nederveen. Fons Stribos was een bekende fotograaf, die in de jaren 1945-1975 tal van gebeurtenissen in Weert op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Zijn vrouw Annie was kunstenares. Op woensdagmiddagen gaf zij teken- en schilderles aan kinderen. Je zou kunnen zeggen dat zij een voorloper was van de Stichting Vrije Uren en het huidige Rick. Wij als buurtgenoten waren in zekere zin cultuurbarbaren en vonden het allemaal maar een beetje raar. Ook de namen van de kinderen van Fons en Annie vonden wij vreemd: Foke, Marijn en Stijn. Die kwam je toen in Weert echt niet tegen. Daarentegen keken wij niet vreemd op van Sedietje van de Înktpot. Die woonde tegenover de familie Stribos.

Door Koos Neijnens i.s.m. Stadsgidsen Regio Weert
Reageren: info@stadsgidsenweert.nl
Bron: Beeldbank Gemeentearchief Weert