Beekstraat van alle markten thuis

Een van de oudste en belangrijkste straten van Weert was de Beekstraat. Er waren veel winkels. Ton Bijsterveld-Claessens noemt de Beekstraat in het boek Stamtafel Weert dan ook de ‘koopgoot van Weert’.  
Je kon er van alles kopen: brood, vlaai, vlees, schoenen, tassen, kruidenierswaren, snoep, rookwaren, groenten, ijs, pleisters en verband, fietsen, doodskisten, meubels, kleren, boekjes (boven en onder de toonbank) en nog veel meer.

In de Beekstraat lagen maar liefst negen cafés. Het gezegde was dan ook: ‘Drink in ieder café in de Beekstraat twee pilsjes en je haalt het Bassin (met zeven cafés) niet’. Opvallend waren de samengestelde namen van een aantal cafés: Beanjo Bar (Bert, Angelique en Jolanda van de Vin), Almi (Albert en Mia Heuvelmans) en Amapola (Anny, Marij en Pola (de drie dochters van Rinus van der Pas).

De koopgoot van Weert

Op de grote foto uit 1938 zien we de Beekstraat met zicht op de oude Lange Jan, de torenspits die in november 1940 is omgewaaid. Op de plek waar nu bedrijfsverzamelgebouw Cwartier is gevestigd (het voormalige stadhuis), zien we links kapper Gielis (later ‘het Kleuterhuis’ van Wiel Luijs), sigarenzaak Bèr Adriaens en groentezaak Claessens (bijgenaamd Pottenties). Iets verder naar links, met de meer donkere gevel, zien we het oude Sint Jans Gasthuis. 
Aan deze zijde van de Beekstraat kon je dus niet alleen dronken maar ook ziek en verzorgd worden, de laatste sacramenten toegediend krijgen en tot slot in een doodskist van meubelmaker en begrafenisondernemer Stribos terecht komen.

Cafés, ziekenhuis en laatste sacramenten

Op de foto hierboven uit de jaren zestig jaren, met gezicht richting Morregat, zien we rechts het pand ‘de Roos’, toen café Old Inn. Daarnaast het huisje van de familie Coenen (later Bokken) en het prachtige pand ‘In den Sleutel’, een voormalige bierbrouwerij en café, later bakkerij van Jos Stultiens.  
Historisch gezien is de Beekstraat dus altijd een ‘bedrijfsverzamelstraat’ geweest.