Basisschool Waldorf Wertha: “De doelen van deze school zijn hetzelfde, maar de weg is anders”

Sinds de zomer van 2022 wordt in Weert ook vrijeschoolonderwijs aangeboden, op een prachtige locatie op het voormalige KMS-terrein aan de Kazernelaan. In Nederland zijn er inmiddels ruim 90 Vrije Scholen. In Weert heeft de school op dit moment een kleuterklas en een combinatie klas van de groepen 3 en 4. Samen met 18 andere Vrijescholen in Zuid Nederland is Waldorf Wertha onderdeel van de overkoepelende stichting Pallas. Een kennismaking.

De werkwijze van Waldorf Wertha is niet alleen gericht op het denken (hoofd), maar tevens op het voelen (hart) en op het willen (handen). De leerkracht schept een sfeervolle omgeving waarin elk kind zijn kwaliteiten mag ontdekken en zich kan en mag ontplooien op zijn eigen manier. Op Waldorf Wertha leren kinderen voor het leven. Leerkrachten willen geen vat vullen maar een vuurtje ontsteken.

Iedere schooldag kent een vaste dag-structuur. De dag begint met een opmaat waarin al spelenderwijs geoefend wordt in taal of rekenen. Hierna volgt de periode-les waarin nieuwe lesstof aan bod komt. Dit wordt vorm gegeven op een creatieve en levendige manier. Na het samen eten en buitenspel volgt het oefen-uur (oefenen, automatiseren, memoriseren, zelfstandig werken) en 1 of 2 vaklessen. Elk leerjaar kent vaste periodethema’s. Taal-, reken- en/of zaakvakdoelen worden geïntegreerd binnen dat thema en ervaringsgericht aangeboden. Als het even kan maakt de klas tijdens een periode ook een uitstapje om te leren in de praktijk.

Tijdens het schooljaar leven de kinderen met de seizoenen van het jaar. Ze beleven de ontwikkeling van de natuur door elke dag buiten te spelen en daar waar kan ook buiten les te krijgen. Op het speelplein wat samen met ouders educatief is ingericht is veel te ontdekken en heeft de school zelfs een buitenlokaal ter beschikking. Kinderen worden als vanzelfsprekend meegenomen in de verwondering over alles wat leeft, groeit en bloeit. Ook de natuurtafel in de klas sluit aan bij de sfeer van het seizoen.

Op Waldorf Wertha leren jonge kinderen veel vanuit spel en nabootsing. Zo bootsen kinderen de vingerzetting en het ritme van de leerkracht na bij het leren fluit spelen en spelen zij hun eerste melodieën. Vanaf groep 6, 7 en 8 gaan zij zich bezighouden met muzieknoten, muziek lezen en schrijven.

Verhalen vertellen is onlosmakelijk verbonden met het vrijeschoolonderwijs. Vertelstof wordt op Waldorf Wertha niet alleen gezien als goed voor de concentratie, de taalontwikkeling, de fantasie, de band tussen verteller en luisteraars en de algemene ontwikkeling. Verhalen geven de kinderen ook ontwikkelingsstof waarin ze zichzelf op een dieper niveau (h)erkend voelen en waar ze zich mee uiteen kunnen zetten, zich aan kunnen ontwikkelen. Elk schooljaar kent eigen verhalen die aansluiten bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind.

Waldorf Wertha biedt haar leerlingen een breed onderwijspakket aan met naast reken- en taalonderwijs dagelijks ruimte voor 1 of 2 vaklessen als schilderen, vormtekenen, handwerken, blokfluiten of zang. Het dagelijks onderwijs leeft bij de kinderen omdat de leerkracht dit zelf ontwerpt. De lesstof wordt afgestemd op de ontwikkeling en het niveau van het kind.

De vaklessen hebben ieder een eigen leerlijn. Op Waldorf Wertha is handwerken naast schilderen, tekenen, handvaardigheid of boetseren één van die vaklessen. In groep 3 en 4 leren de kinderen breien. Hiervoor wordt natuurlijk materiaal gebruikt. De kleuren wol hiervoor worden door het kind zorgvuldig uitgekozen. Door elke naald 15 steken te tellen wordt de volgorde en passant geoefend en gememoriseerd.

De vrijescholen van Stichting Pallas werken met gevalideerde toetsen en nemen in groep 8 de verplichte doorstroomtoets af (Iep-toets). Waldorf Wertha volgt haar leerlingen in hun ontwikkeling en werkt met hen toe naar passend voortgezet onderwijs. Doorstroom is natuurlijk mogelijk naar een VO-school in de omgeving, maar ook naar de vrijeschool bovenbouw in Eindhoven of Roermond.

De klaslokalen zijn ingericht met houten meubilair. De gebruikte schriften, verf, kleurpotloden, blokjes en staafjes zijn duurzaam en/of van natuurlijk materiaal gemaakt. Waldorf Wertha maakt hierin bewuste keuzes. Er hangt een krijtbord in de klas waarop de leerkracht de nieuwe stof kunstzinnig weergeeft. De leerlingen verwerken de lesstof op hun beurt op kunstzinnige wijze in hun eigen periodeschrift.

In de kleuterklas staat een warme, geborgen sfeer centraal waarin gebruik gemaakt wordt van natuurlijk spel- en speelmateriaal dat kleuters uitdaagt en/of de zintuigen prikkelt. Iedere schooldag heeft een heel herkenbaar dagritme waarin de leerdoelen voor de kinderen verborgen zitten. Zo bestaat de dag uit een zorgvuldig door de leerkracht opgebouwd ochtendspel waarin de voorwaarden om te komen tot taal en rekenen spelenderwijs wordt aangeboden. Tijdens het vrije spel krijgen de kinderen volop de kans om vanuit hun fantasie samen spel te bedenken en uit te voeren. Ook heeft elke dag van de week een vaste gezamenlijke activiteit. Zo is donderdag kook-of bakdag en op vrijdag wordt geboetseerd met bijenwas. Kinderen gebruiken bijenwas om een miniatuur figuurtje te maken passend bij het seizoen of het ochtendspel thema.

Meer weten over Waldorf Wertha in Weert of over het vrijeschoolonderwijs? Kijk dan op de sites:
www.vrijeschoolweert.nl en www.stichtingpallas.nl.
Of kom naar de school tijdens: