Balans opmaken en ondernemerstips

Ongelooflijk maar waar: 2023 is alweer bijna voorbij. Een jaar waarin ondernemers weer met flinke uitdagingen te maken hadden, zoals stijgende kosten en personeelstekort maar ook regelmatig met het terugbetalen van uitgestelde belastingen en de uitgebreide wet- en regelgeving voor ondernemers. Veel ondernemers worstelen dan ook met de vraag hoe ze zich goed kunnen voorbereiden op de komende jaren.

Stichting Ondernemersklankbord is er voor deze ondernemers en begeleidt al sinds 1980  ondernemers in het mkb in elke bedrijfsfase. Frank van Santen, directeur: ‘Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de balans op te maken. Waar sta je als ondernemer en welke ondernemerslessen waren er afgelopen jaar? Onze 300 adviseurs kunnen ondernemers hier goed bij helpen. Het zijn allemaal oud-ondernemers of specialisten met een specifiek vakgebied. Zij delen als vrijwilliger hun kennis, ervaring en expertise met ondernemers en geven onpartijdig advies. Dat gebeurt in klankbordtrajecten van een halfjaar, waarvoor Ondernemersklankbord in 2024 een minimale donatie van € 200,- voor vraagt. Klankborden met een ervaren adviseur kost een ondernemer dus weinig maar is wel enorm veel waard!’ 

Ondernemersklankbord geeft de volgende ondernemerstips voor 2024:

Kijk vooruit

Door te bepalen waar je eind 2024 wilt staan, geef je jezelf doelen die als leidraad dienen in het nieuwe jaar. Hierbij is het belangrijk om naar het afgelopen jaar te kijken. Waaraan heb jij je tijd besteed? En wat leverde het op? Kijk naar jouw markt en doelgroep: waar is nu behoefte aan? En hoe kan jij hierop inspelen? Door jezelf deze vragen te stellen, breng je meer focus aan in je bedrijf zodat je je tijd in het komende jaar aan de juiste dingen besteedt. 

Wees flexibel

De wereld verandert snel en dat vraagt om flexibel ondernemen. De gekozen strategie voor 2024 is dan ook een leidraad en geen vaststaand gegeven. In deze onzekere tijden moet je namelijk snel kunnen schakelen. Zorg daarom op tijd voor plan B!

Houd grip op je geldzaken

Het einde van 2023 is een goed moment om de (financiële) balans op te maken. Door de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten, krijg je inzichtelijk wat 2023 heeft opgeleverd. Maak vervolgens een financieel jaarplan voor 2024. Wat is de omzetverwachting en wat is de marge? Wees daarbij realistisch. Maak ook een inschatting van de kosten voor 2023. Hierbij geldt: neem een post ‘onvoorziene kosten’ mee in je jaarplan, als buffer om onverwachte kosten op te kunnen vangen.

Voor al deze tips geldt: een OKB-adviseur uit jouw regio kan je helpen! Kijk op www.ondernemersklankbord.nl voor meer informatie.