Afscheid en een (warm) welkom

Op het moment dat ik dit schrijf is het 17 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente die aangeeft wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen.

Raadsleden die allemaal, stuk voor stuk, enorme betrokkenheid hebben voor Weert. Er wordt door buitenstaanders helaas te vaak luchtig gedaan over het werk van deze volksvertegenwoordigers, maar feitelijk is het een tweede baan. Om de enorme verantwoordelijkheid te kunnen dragen, om de juiste beslissingen te maken voor de gemeente Weert is veel voorbereiding noodzakelijk. Voorbereiding in de zin van het lezen van dossiers, het doen van eigen (veld)onderzoek, voorbesprekingen met de eigen partij, de commissievergaderingen en de gemeenteraadsvergaderingen. Dat dit menig uurtje per week vergt, lijkt me dus duidelijk.
Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van de gemeenteraad. Een aantal gepassioneerde gemeenteraadsleden heeft aangekondigd niet meer terug te keren of zijn niet meer herkozen. Van hen nemen we straks op gepaste wijze afscheid.

Weert mag zich gelukkig prijzen dat er jongeren op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen staan. Dat is mooi, want de gemeenteraad moet een goede vertegenwoordiging zijn van onze inwoners.
Ik ben dus enorm blij met het vooruitzicht dat we op 30 maart een mooie gemengde gemeenteraad installeren waarbij ervaring en frisheid elkaar ongetwijfeld mooi gaan aanvullen. Ik ga in ieder geval zorgen voor een warm welkom in Weert.

Wat me van het hart moet, is de lage opkomst. Deze gemeenteraadsverkiezingen is 45,2% van de inwoners die mogen stemmen, ook daadwerkelijk komen stemmen. Dat is weinig. Uiteindelijk zijn raadsleden namelijk ook uw volksvertegenwoordigers. Laat uw stem dus de volgende keer vooral niet meer verloren gaan.
Een andere groep mensen die we in Weert gezamenlijk ook een warm welkom moeten bieden zijn de Oekraïners. Ik hoef niemand uit te leggen wat daar de reden van is. Dat het een dieptrieste situatie is voor deze mensen, zal iedereen met mij eens zijn. Ik ben dan ook blij met de unanieme steun van de gemeenteraad om ongeveer 200 vluchtelingen tijdelijk te huisvesten in de voormalige Van Horne-kazerne. Hier hopen we dat deze mensen rust kunnen vinden en dat de situatie in hun land snel weer veilig is. Op dit moment zijn we aan het kijken wat er allemaal nodig is om ze op te vangen. Op de gemeentelijke website en sociale media én mijn eigen sociale media hou ik u op de hoogte van de voortgang.
Dan wil ik, bijna traditioneel, nog even afsluiten met de zoektocht naar een eigen woning voor ons gezin. Ik ben blij u te kunnen melden dat we deze zoektocht definitief kunnen afsluiten. Nog dit jaar vertrekken de verhuiswagens met de spullen van de familie Vlecken naar Weert!

Raymond Vlecken
burgemeester Weert

Elke maand in Weert Magazine afwisselend de column van de burgemeesters van
Weert en Nederweert.